آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 43,819,002 627,937,378,805 Rls. 20,913,075 $
2 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 36,993,958 324,630,066,579 Rls. 11,464,489 $
3 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 19,808,765 243,408,090,050 Rls. 8,205,691 $
4 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 8,384,150 119,551,995,035 Rls. 4,023,886 $
5 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 3,211,241 101,907,405,441 Rls. 3,540,346 $
6 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,211,936 68,994,729,874 Rls. 2,370,619 $
7 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 5,013,225 56,878,211,118 Rls. 2,004,573 $
8 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 2,118,904 56,439,380,124 Rls. 1,900,397 $
9 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,797,801 48,471,370,409 Rls. 1,635,511 $
10 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,199,933 25,098,785,730 Rls. 879,758 $
11 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 2,653,443 22,868,661,756 Rls. 799,143 $
12 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,426,666 19,003,860,527 Rls. 633,219 $
13 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 846,645 18,808,263,048 Rls. 645,165 $
14 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 147,440 17,672,006,640 Rls. 589,777 $
15 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 432,015 15,384,882,688 Rls. 527,077 $
16 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 441,070 12,297,793,038 Rls. 408,890 $
17 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 326,976 11,912,445,472 Rls. 402,781 $
18 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 61,097 9,038,741,515 Rls. 305,446 $
19 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 553,763 6,379,399,037 Rls. 219,596 $
20 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 334,557 4,972,518,164 Rls. 167,872 $
21 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 381,020 4,493,195,665 Rls. 154,384 $
22 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 42,680 3,812,353,170 Rls. 128,040 $
23 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 39,854 3,419,778,285 Rls. 119,404 $
24 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 132,240 3,209,181,840 Rls. 108,435 $
25 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 13,800 2,996,325,000 Rls. 103,500 $
26 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,900 2,962,471,050 Rls. 103,950 $
27 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 110,460 2,887,581,547 Rls. 98,391 $
28 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 10,740 2,876,712,400 Rls. 96,340 $
29 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 41,000 2,649,369,600 Rls. 89,600 $
30 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 30,430 2,633,049,060 Rls. 91,290 $
31 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 25,723 2,443,848,408 Rls. 83,241 $
32 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,900 2,144,777,600 Rls. 71,602 $
33 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 61,700 2,077,156,020 Rls. 68,790 $
34 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 57,000 2,004,840,100 Rls. 66,500 $
35 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 125,490 1,964,729,082 Rls. 65,254 $
36 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 181,544 1,779,884,586 Rls. 58,979 $
37 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 18,430 1,581,846,900 Rls. 55,290 $
38 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,330 1,288,080,297 Rls. 45,107 $
39 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 117,250 1,238,955,834 Rls. 42,619 $
40 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 109,045 1,190,433,908 Rls. 39,474 $
41 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,400 1,162,292,800 Rls. 38,805 $
42 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,100 1,090,252,800 Rls. 36,400 $
43 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 11,984 1,040,810,400 Rls. 35,952 $
44 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 13,200 985,380,000 Rls. 33,000 $
45 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,900 937,521,900 Rls. 31,150 $
46 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,895 916,809,330 Rls. 30,572 $
47 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,900 884,674,620 Rls. 29,880 $
48 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 14,180 744,605,640 Rls. 25,960 $
49 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 79,680 726,517,321 Rls. 25,486 $
50 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 29,656 723,869,568 Rls. 23,984 $
51 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 40,698 716,046,828 Rls. 24,419 $
52 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 58,726 712,889,279 Rls. 24,664 $
53 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,456 655,283,200 Rls. 22,912 $
54 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,842 620,162,400 Rls. 21,684 $
55 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,404 595,108,800 Rls. 20,808 $
56 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 6,420 568,453,020 Rls. 19,260 $
57 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 19,280 552,831,828 Rls. 18,316 $
58 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 11,153 533,985,763 Rls. 18,737 $
59 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 80,900 449,914,512 Rls. 14,963 $
60 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 18,320 414,714,420 Rls. 13,740 $
61 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,290 398,700,456 Rls. 13,209 $
62 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,265 393,844,103 Rls. 13,385 $
63 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,149 363,293,670 Rls. 12,447 $
64 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,500 342,049,500 Rls. 11,700 $
65 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,020 308,815,164 Rls. 10,836 $
66 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 4,500 265,491,000 Rls. 9,000 $
67 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 3,710 240,102,800 Rls. 8,015 $
68 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 8,440 202,865,684 Rls. 6,920 $
69 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 55,620 201,414,646 Rls. 6,674 $
70 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,311 181,272,000 Rls. 6,000 $
71 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 1,520 173,948,800 Rls. 6,080 $
72 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,972 169,998,400 Rls. 5,944 $
73 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 3,000 157,869,000 Rls. 5,400 $
74 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,416 151,360,800 Rls. 5,124 $
75 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 2,425 138,220,150 Rls. 4,850 $
76 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 127,908,000 Rls. 4,250 $
77 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,950 110,873,100 Rls. 3,900 $
78 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,488 106,822,649 Rls. 3,741 $
79 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 3,780 102,954,730 Rls. 3,629 $
80 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7,630 89,923,716 Rls. 3,100 $
81 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 1,486 84,999,200 Rls. 2,972 $
82 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 26,000 47,130,720 Rls. 1,560 $
83 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 5,417 29,412,716 Rls. 974 $
84 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,280 27,235,200 Rls. 960 $
85 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 08101000 توت فرنگي ,تازه 300 18,247,872 Rls. 606 $
86 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 920 9,341,908 Rls. 316 $
87 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 07097000 اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche) 300 2,716,560 Rls. 90 $
مجموع کل
1,880,789,492,375 ريال
مجموع کل
63,989,876 دلار
[1]