آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 165,638,000,000 Rls. 5,500,000 $
2 12 1394 اراك قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 83,000 4,823,253,800 Rls. 161,600 $
3 12 1394 اراك قزاقستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 57,365 2,613,531,322 Rls. 89,705 $
4 12 1394 اراك قزاقستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 6,997 1,123,394,000 Rls. 38,000 $
5 12 1394 اراك قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,605 654,414,750 Rls. 22,605 $
6 12 1394 اراك قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 10,000 246,075,000 Rls. 8,500 $
مجموع کل
175,098,668,872 ريال
مجموع کل
5,820,410 دلار
[1]