آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 178,509 60,471,088,560 Rls. 2,039,731 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 648,013 35,690,222,427 Rls. 1,193,655 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 141,430 11,993,621,250 Rls. 412,687 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 111,160 5,804,037,000 Rls. 199,951 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 21,559 3,681,111,438 Rls. 125,042 $
6 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 40,679 3,053,530,264 Rls. 101,700 $
7 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,200 2,943,985,812 Rls. 98,277 $
8 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 34,300 2,587,849,250 Rls. 85,750 $
9 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 37,603 1,915,303,736 Rls. 63,927 $
10 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 135,900 1,549,795,278 Rls. 52,201 $
11 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 13,354 1,181,735,928 Rls. 40,064 $
12 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 15,480 1,159,335,900 Rls. 38,700 $
13 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 500 724,416,000 Rls. 24,000 $
14 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39241010 ظروف ملامين 3,610 537,676,500 Rls. 18,050 $
15 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 810 85,408,976 Rls. 2,836 $
16 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,430 67,188,796 Rls. 2,231 $
مجموع کل
133,446,307,115 ريال
مجموع کل
4,498,803 دلار
[1]