آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,491,650 110,800,832,610 Rls. 3,736,880 $
2 12 1394 اروميه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 258,825 13,034,199,982 Rls. 439,883 $
3 12 1394 اروميه آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 14,164 3,266,625,024 Rls. 109,066 $
4 12 1394 اروميه آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 162,715 1,175,056,391 Rls. 41,704 $
مجموع کل
128,276,714,007 ريال
مجموع کل
4,327,533 دلار
[1]