آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,397,378 49,689,725,850 Rls. 1,677,686 $
2 12 1394 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 575,350 42,541,534,996 Rls. 1,454,582 $
3 12 1394 اروميه افغانستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 951,745 22,480,371,321 Rls. 776,433 $
4 12 1394 اروميه افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 202,920 17,011,632,153 Rls. 568,176 $
5 12 1394 اروميه افغانستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 213,573 15,329,844,326 Rls. 512,576 $
6 12 1394 اروميه افغانستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 162,133 12,228,288,387 Rls. 406,550 $
7 12 1394 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 302,407 8,885,506,319 Rls. 299,805 $
8 12 1394 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 69,092 5,834,499,822 Rls. 193,458 $
9 12 1394 اروميه افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 56,757 4,918,859,784 Rls. 170,053 $
10 12 1394 اروميه افغانستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 27,656 4,113,476,760 Rls. 138,280 $
11 12 1394 اروميه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 163,573 3,953,921,030 Rls. 132,044 $
12 12 1394 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 26,700 2,284,048,950 Rls. 80,025 $
13 12 1394 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,816 2,207,982,073 Rls. 73,588 $
14 12 1394 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 21,811 2,062,432,860 Rls. 68,340 $
15 12 1394 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 45,333 477,775,072 Rls. 15,830 $
16 12 1394 اروميه افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 22,905 442,754,232 Rls. 14,888 $
17 12 1394 اروميه افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 8,878 308,433,300 Rls. 10,654 $
18 12 1394 اروميه افغانستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 12,127 280,872,900 Rls. 9,702 $
19 12 1394 اروميه افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 67 3,645,370 Rls. 127 $
مجموع کل
195,055,605,505 ريال
مجموع کل
6,602,797 دلار
[1]