آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 14,319,538 637,089,153,289 Rls. 21,476,985 $
2 12 1394 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,134,994 189,990,487,064 Rls. 6,526,310 $
3 12 1394 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,043,269 148,787,770,011 Rls. 5,036,711 $
4 12 1394 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,388,685 114,198,348,263 Rls. 3,874,940 $
5 12 1394 اروميه ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 455,291 94,841,666,440 Rls. 3,318,398 $
6 12 1394 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 13,160,061 80,780,514,461 Rls. 2,848,898 $
7 12 1394 اروميه ترکيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 308,411 73,353,351,132 Rls. 2,448,215 $
8 12 1394 اروميه ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 760,172 65,498,954,487 Rls. 2,275,062 $
9 12 1394 اروميه ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 259,519 62,823,051,318 Rls. 2,121,343 $
10 12 1394 اروميه ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 535,873 54,269,191,943 Rls. 1,874,930 $
11 12 1394 اروميه ترکيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 302,400 53,291,260,800 Rls. 1,814,400 $
12 12 1394 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 435,000 45,772,685,000 Rls. 1,522,523 $
13 12 1394 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 469,000 35,214,214,500 Rls. 1,172,500 $
14 12 1394 اروميه ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 213,968 28,825,160,671 Rls. 962,867 $
15 12 1394 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 53,860 26,462,354,198 Rls. 888,690 $
16 12 1394 اروميه ترکيه 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 283,360 25,462,689,120 Rls. 850,121 $
17 12 1394 اروميه ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 542,500 24,564,782,500 Rls. 827,750 $
18 12 1394 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,633,780 21,319,106,001 Rls. 734,965 $
19 12 1394 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 937,856 20,995,999,182 Rls. 721,652 $
20 12 1394 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 504,199 20,218,126,534 Rls. 680,669 $
21 12 1394 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 300,000 17,098,304,000 Rls. 576,020 $
22 12 1394 اروميه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 276,320 15,760,176,979 Rls. 526,236 $
23 12 1394 اروميه ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 639,200 15,438,661,520 Rls. 548,443 $
24 12 1394 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 348,543 15,259,859,962 Rls. 522,814 $
25 12 1394 اروميه ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 875,087 12,926,988,414 Rls. 437,743 $
26 12 1394 اروميه ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 322,000 12,319,667,100 Rls. 418,600 $
27 12 1394 اروميه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 131,905 11,899,761,951 Rls. 395,715 $
28 12 1394 اروميه ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,454,448,500 Rls. 379,500 $
29 12 1394 اروميه ترکيه 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 145,000 10,712,132,200 Rls. 358,600 $
30 12 1394 اروميه ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,000 10,542,488,000 Rls. 352,000 $
31 12 1394 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 34,756 8,567,924,047 Rls. 302,357 $
32 12 1394 اروميه ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 22,993 7,690,895,250 Rls. 270,994 $
33 12 1394 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 32,496 7,656,321,190 Rls. 259,970 $
34 12 1394 اروميه ترکيه 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 20,790 6,517,436,310 Rls. 228,690 $
35 12 1394 اروميه ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 72,106 6,315,532,563 Rls. 216,143 $
36 12 1394 اروميه ترکيه 04090000 عسل طبيعي 21,739 4,408,051,752 Rls. 152,171 $
37 12 1394 اروميه ترکيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 143,870 4,065,334,590 Rls. 143,626 $
38 12 1394 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 314,318 3,971,702,889 Rls. 131,820 $
39 12 1394 اروميه ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 31,518 3,773,385,028 Rls. 126,072 $
40 12 1394 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 486,904 3,652,149,760 Rls. 124,592 $
41 12 1394 اروميه ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 135,520 3,520,308,934 Rls. 122,509 $
42 12 1394 اروميه ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 17,200 3,485,580,000 Rls. 120,400 $
43 12 1394 اروميه ترکيه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 17,035 2,899,697,700 Rls. 102,210 $
44 12 1394 اروميه ترکيه 28011000 کلر 436,130 2,580,238,062 Rls. 87,216 $
45 12 1394 اروميه ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 14,045 2,470,915,300 Rls. 85,368 $
46 12 1394 اروميه ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 256,608 2,373,552,999 Rls. 84,158 $
47 12 1394 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 46,858 2,344,882,396 Rls. 80,025 $
48 12 1394 اروميه ترکيه 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 10,400 2,280,330,000 Rls. 78,000 $
49 12 1394 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 2,111,130,000 Rls. 70,000 $
50 12 1394 اروميه ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 23,721 2,051,658,120 Rls. 71,164 $
51 12 1394 اروميه ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 11,785 1,950,747,480 Rls. 64,818 $
52 12 1394 اروميه ترکيه 85489000 ا جزاء وقطعات برقي ماشين آلات يا دستگاهها، که در جاي ديگر مذکور نباشد 15,190 1,934,788,275 Rls. 68,355 $
53 12 1394 اروميه ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 66,210 1,859,507,850 Rls. 66,057 $
54 12 1394 اروميه ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 136,556 1,529,142,890 Rls. 54,626 $
55 12 1394 اروميه ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 50,736 1,439,380,320 Rls. 50,736 $
56 12 1394 اروميه ترکيه 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 5,270 1,430,877,600 Rls. 49,648 $
57 12 1394 اروميه ترکيه 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 53,881 1,217,132,876 Rls. 42,026 $
58 12 1394 اروميه ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 16,800 1,196,958,000 Rls. 42,000 $
59 12 1394 اروميه ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,920 1,139,960,000 Rls. 40,000 $
60 12 1394 اروميه ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 43,132 1,102,866,560 Rls. 36,662 $
61 12 1394 اروميه ترکيه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 18,900 1,096,615,800 Rls. 37,800 $
62 12 1394 اروميه ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,604 1,090,188,600 Rls. 36,510 $
63 12 1394 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 6,786 679,418,637 Rls. 22,551 $
64 12 1394 اروميه ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 5,940 675,473,040 Rls. 23,760 $
65 12 1394 اروميه ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 11,540 657,756,920 Rls. 23,080 $
66 12 1394 اروميه ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,305 593,503,801 Rls. 19,657 $
67 12 1394 اروميه ترکيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,650 562,986,450 Rls. 19,890 $
68 12 1394 اروميه ترکيه 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 9,750 548,332,928 Rls. 18,304 $
69 12 1394 اروميه ترکيه 01064110 كلني زنبور عسل 6,502 454,864,000 Rls. 16,000 $
70 12 1394 اروميه ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,953 346,494,868 Rls. 11,476 $
71 12 1394 اروميه ترکيه 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 14,950 337,585,950 Rls. 11,661 $
72 12 1394 اروميه ترکيه 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 12,480 331,749,000 Rls. 11,000 $
73 12 1394 اروميه ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 43,890 326,296,308 Rls. 10,972 $
74 12 1394 اروميه ترکيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,678 321,113,624 Rls. 10,712 $
75 12 1394 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,620 291,847,920 Rls. 9,660 $
76 12 1394 اروميه ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 23,866 282,688,710 Rls. 9,998 $
77 12 1394 اروميه ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 3,180 271,212,660 Rls. 9,540 $
78 12 1394 اروميه ترکيه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 20,560 261,877,860 Rls. 9,252 $
79 12 1394 اروميه ترکيه 10061000 شلتوك (برنج پادي paddy ) 21,496 231,195,240 Rls. 8,168 $
80 12 1394 اروميه ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,132 202,212,000 Rls. 7,183 $
81 12 1394 اروميه ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 9,420 191,165,926 Rls. 6,594 $
82 12 1394 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 17,000 174,319,020 Rls. 5,780 $
83 12 1394 اروميه ترکيه 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,300 168,131,700 Rls. 5,940 $
84 12 1394 اروميه ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 40,470 167,532,288 Rls. 5,666 $
85 12 1394 اروميه ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 1,335 152,425,610 Rls. 5,338 $
86 12 1394 اروميه ترکيه 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 94,731 140,795,804 Rls. 4,736 $
87 12 1394 اروميه ترکيه 01062010 خزندگان ا زجمله مارولاک پشت دريايي برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 2,270 136,459,200 Rls. 4,800 $
88 12 1394 اروميه ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,900 97,846,200 Rls. 3,420 $
89 12 1394 اروميه ترکيه 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 3,591 82,539,896 Rls. 2,792 $
90 12 1394 اروميه ترکيه 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 1,015 60,012,890 Rls. 2,030 $
91 12 1394 اروميه ترکيه 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 760 26,375,076 Rls. 873 $
92 12 1394 اروميه ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 989 15,951,212 Rls. 534 $
93 12 1394 اروميه ترکيه 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 2,521 14,905,665 Rls. 504 $
مجموع کل
2,065,701,619,084 ريال
مجموع کل
70,242,192 دلار
[1]