آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,876,250 133,091,046,991 Rls. 4,528,670 $
2 12 1394 اصفهان ازبكستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 315,590 19,770,833,565 Rls. 662,826 $
3 12 1394 اصفهان ازبكستان 04022130 شيرخشك صنعتي 60,000 7,189,680,000 Rls. 240,000 $
4 12 1394 اصفهان ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 538,003 3,142,164,991 Rls. 106,645 $
5 12 1394 اصفهان ازبكستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 17,384 3,049,444,380 Rls. 104,308 $
6 12 1394 اصفهان ازبكستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 53,587 2,751,270,520 Rls. 93,366 $
7 12 1394 اصفهان ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 19,125 2,384,941,707 Rls. 81,013 $
8 12 1394 اصفهان ازبكستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 14,089 2,379,575,800 Rls. 84,212 $
9 12 1394 اصفهان ازبكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 65,242 2,108,515,926 Rls. 71,766 $
10 12 1394 اصفهان ازبكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 60,000 1,790,340,000 Rls. 63,359 $
11 12 1394 اصفهان ازبكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 30,100 943,601,890 Rls. 33,110 $
12 12 1394 اصفهان ازبكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 20,605 932,865,981 Rls. 30,907 $
13 12 1394 اصفهان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 20,900 693,838,200 Rls. 22,990 $
14 12 1394 اصفهان ازبكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 3,000 188,834,011 Rls. 6,600 $
15 12 1394 اصفهان ازبكستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,288 184,019,520 Rls. 6,432 $
16 12 1394 اصفهان ازبكستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,070 132,641,100 Rls. 4,395 $
17 12 1394 اصفهان ازبكستان 34029040 مواد تعاون نساجي 250 38,155,486 Rls. 1,291 $
مجموع کل
180,771,770,068 ريال
مجموع کل
6,141,890 دلار
[1]