آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان عمان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 57,051 11,691,490,479 Rls. 402,045 $
2 12 1394 اصفهان عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 126,024 10,278,321,564 Rls. 343,081 $
3 12 1394 اصفهان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,600 7,235,313,176 Rls. 246,727 $
4 12 1394 اصفهان عمان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 97,766 3,582,829,408 Rls. 126,838 $
5 12 1394 اصفهان عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 23,381 3,408,892,045 Rls. 116,905 $
6 12 1394 اصفهان عمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 19,760 2,352,814,080 Rls. 79,040 $
7 12 1394 اصفهان عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 4,095 1,656,453,500 Rls. 55,250 $
8 12 1394 اصفهان عمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 146,000 1,622,545,883 Rls. 55,449 $
9 12 1394 اصفهان عمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 9,040 1,057,137,600 Rls. 36,160 $
10 12 1394 اصفهان عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 40,220 911,046,870 Rls. 30,165 $
11 12 1394 اصفهان عمان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 15,090 830,412,216 Rls. 27,792 $
12 12 1394 اصفهان عمان 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 5,690 671,288,044 Rls. 22,268 $
13 12 1394 اصفهان عمان 27132000 قيرنفت 46,362 569,422,656 Rls. 19,008 $
14 12 1394 اصفهان عمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 46,000 358,413,750 Rls. 12,434 $
15 12 1394 فرودگاه اصفهان عمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 352 137,069,504 Rls. 4,576 $
16 12 1394 فرودگاه اصفهان عمان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 368 100,944,980 Rls. 3,370 $
17 12 1394 اصفهان عمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 500 44,928,000 Rls. 1,500 $
18 12 1394 اصفهان عمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,100 30,193,000 Rls. 1,000 $
19 12 1394 فرودگاه اصفهان عمان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 450 27,181,800 Rls. 900 $
20 12 1394 اصفهان عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 107 5,811,464 Rls. 194 $
مجموع کل
46,572,510,019 ريال
مجموع کل
1,584,703 دلار
[1]