آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 113,778 39,137,825,882 Rls. 1,345,084 $
2 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,118 19,285,454,648 Rls. 648,525 $
3 12 1394 اصفهان قطر 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 31,223 6,107,372,204 Rls. 202,949 $
4 12 1394 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,110 3,065,944,870 Rls. 104,137 $
5 12 1394 اصفهان قطر 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,771 2,054,853,090 Rls. 68,598 $
6 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 619 786,871,540 Rls. 26,045 $
7 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 168 572,360,103 Rls. 19,494 $
8 12 1394 اصفهان قطر 57021040 گليم دورو پشمي 414 519,356,600 Rls. 17,335 $
9 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,107 397,652,650 Rls. 14,030 $
10 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 146 258,411,240 Rls. 8,760 $
11 12 1394 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,540 245,512,058 Rls. 8,129 $
12 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 68 185,651,694 Rls. 6,147 $
13 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 11 178,493,820 Rls. 5,910 $
14 12 1394 اصفهان قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,853 166,519,845 Rls. 5,559 $
15 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 111 93,867,816 Rls. 3,108 $
16 12 1394 اصفهان قطر 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 82 73,689,300 Rls. 2,460 $
17 12 1394 اصفهان قطر 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 600 49,833,300 Rls. 1,650 $
18 12 1394 اصفهان قطر 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 391 46,849,620 Rls. 1,564 $
19 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 350 42,222,600 Rls. 1,400 $
20 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 350 41,804,000 Rls. 1,400 $
21 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 232 28,007,968 Rls. 928 $
22 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 44140010 قاب چوبي صنايع دستي براي تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند شامل خراطي، معرق، مشبك، منبت، نازك كاري ، نقاشي روي چوب ، خاتم 64 26,431,104 Rls. 896 $
23 12 1394 اصفهان قطر 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 430 25,249,600 Rls. 860 $
24 12 1394 اصفهان قطر 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 257 23,964,000 Rls. 800 $
25 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 190 16,814,430 Rls. 570 $
26 12 1394 اصفهان قطر 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 20 9,759,280 Rls. 344 $
27 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 51 6,161,208 Rls. 204 $
28 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 18 2,359,920 Rls. 80 $
29 12 1394 فرودگاه اصفهان قطر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 63 226,440 Rls. 8 $
مجموع کل
73,449,520,830 ريال
مجموع کل
2,496,974 دلار
[1]