آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,492,970 125,848,305,598 Rls. 4,231,468 $
2 12 1394 اهواز امارات متحده عربي 08101000 توت فرنگي ,تازه 83 4,493,600 Rls. 160 $
مجموع کل
125,852,799,198 ريال
مجموع کل
4,231,628 دلار
[1]