آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,242,600 89,928,111,420 Rls. 2,994,656 $
مجموع کل
89,928,111,420 ريال
مجموع کل
2,994,656 دلار
[1]