آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ايلام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ايلام عراق 08071100 هندوا نه , تازه 170,165,200 1,145,683,709,420 Rls. 39,186,546 $
2 12 1394 ايلام عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 436,554,783 603,430,406,456 Rls. 20,502,711 $
3 12 1394 ايلام عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 57,542,224 556,517,582,890 Rls. 18,663,700 $
4 12 1394 ايلام عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 104,499,710 371,460,731,857 Rls. 12,583,252 $
5 12 1394 ايلام عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 46,626,360 344,936,542,388 Rls. 11,549,281 $
6 12 1394 ايلام عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,505,485 317,665,765,369 Rls. 10,672,446 $
7 12 1394 ايلام عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,259,097 317,649,412,258 Rls. 10,802,405 $
8 12 1394 ايلام عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,476,898 306,125,178,047 Rls. 10,377,293 $
9 12 1394 ايلام عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,757,029 301,810,214,013 Rls. 10,219,413 $
10 12 1394 ايلام عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,956,062 262,799,931,294 Rls. 8,871,199 $
11 12 1394 ايلام عراق 07031000 پيازوموسير 23,434,102 231,062,613,249 Rls. 7,903,894 $
12 12 1394 ايلام عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,880,304 228,877,370,496 Rls. 7,891,349 $
13 12 1394 ايلام عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,138,979 223,156,292,642 Rls. 7,614,100 $
14 12 1394 ايلام عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,280,703 204,172,530,445 Rls. 6,823,968 $
15 12 1394 ايلام عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,271,906 172,817,809,864 Rls. 5,939,474 $
16 12 1394 ايلام عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,565,124 137,828,134,582 Rls. 4,639,959 $
17 12 1394 ايلام عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 252,615 101,762,215,187 Rls. 3,436,360 $
18 12 1394 ايلام عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,476,071 89,512,297,580 Rls. 2,988,558 $
19 12 1394 ايلام عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,448,360 88,413,988,192 Rls. 3,074,970 $
20 12 1394 ايلام عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 23,460,534 87,364,757,984 Rls. 3,023,399 $
21 12 1394 ايلام عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 972,975 85,999,226,400 Rls. 2,918,937 $
22 12 1394 ايلام عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 234,878 83,602,603,176 Rls. 2,819,952 $
23 12 1394 ايلام عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,846,940 78,486,949,198 Rls. 2,631,146 $
24 12 1394 ايلام عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,009,640 77,121,441,647 Rls. 2,630,675 $
25 12 1394 ايلام عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 801,428 71,370,115,384 Rls. 2,382,434 $
26 12 1394 ايلام عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 269,780 70,884,283,209 Rls. 2,408,547 $
27 12 1394 ايلام عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,166,700 70,127,914,168 Rls. 2,375,675 $
28 12 1394 ايلام عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 524,266 64,339,413,974 Rls. 2,194,730 $
29 12 1394 ايلام عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,038,592 64,248,083,665 Rls. 2,193,626 $
30 12 1394 ايلام عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 195,045 63,352,007,719 Rls. 2,153,971 $
31 12 1394 ايلام عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 990,483 62,626,290,137 Rls. 2,103,243 $
32 12 1394 ايلام عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 604,404 61,539,386,399 Rls. 2,104,695 $
33 12 1394 ايلام عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,578,616 57,215,819,997 Rls. 1,980,293 $
34 12 1394 ايلام عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,389,130 56,232,810,593 Rls. 1,906,045 $
35 12 1394 ايلام عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,202,663 54,164,499,153 Rls. 1,853,644 $
36 12 1394 ايلام عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,763,460 52,844,975,062 Rls. 1,810,147 $
37 12 1394 ايلام عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 592,663 50,744,566,178 Rls. 1,730,370 $
38 12 1394 ايلام عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,438,155 46,439,186,858 Rls. 1,560,060 $
39 12 1394 ايلام عراق 04031090 ماست 1,577,498 45,466,334,607 Rls. 1,531,796 $
40 12 1394 ايلام عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,100,000 44,860,415,600 Rls. 1,538,933 $
41 12 1394 ايلام عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 292,697 44,750,591,401 Rls. 1,517,937 $
42 12 1394 ايلام عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 994,212 40,799,341,682 Rls. 1,392,190 $
43 12 1394 ايلام عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,213,826 40,484,938,010 Rls. 1,357,316 $
44 12 1394 ايلام عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 420,892 34,788,654,006 Rls. 1,183,819 $
45 12 1394 ايلام عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 887,928 34,519,759,498 Rls. 1,154,204 $
46 12 1394 ايلام عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 593,206 33,165,791,877 Rls. 1,130,702 $
47 12 1394 ايلام عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 400,890 32,484,549,118 Rls. 1,104,603 $
48 12 1394 ايلام عراق 25221000 آهک زنده 9,145,648 31,986,405,481 Rls. 1,096,991 $
49 12 1394 ايلام عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,099,806 31,862,909,062 Rls. 1,090,103 $
50 12 1394 ايلام عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 504,224 31,674,829,577 Rls. 1,080,304 $
51 12 1394 ايلام عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 355,050 31,085,765,550 Rls. 1,065,150 $
52 12 1394 ايلام عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 239,149 28,817,485,302 Rls. 962,717 $
53 12 1394 ايلام عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,483,248 27,914,655,505 Rls. 940,670 $
54 12 1394 ايلام عراق 25202000 ک گچ 22,982,559 23,548,538,411 Rls. 813,972 $
55 12 1394 ايلام عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 438,214 22,921,786,992 Rls. 776,608 $
56 12 1394 ايلام عراق 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 256,590 22,726,946,040 Rls. 769,768 $
57 12 1394 ايلام عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 289,053 22,548,574,539 Rls. 766,025 $
58 12 1394 ايلام عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 350,223 21,639,372,628 Rls. 729,522 $
59 12 1394 ايلام عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 99,900 21,200,447,710 Rls. 714,859 $
60 12 1394 ايلام عراق 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 383,632 20,659,556,040 Rls. 703,114 $
61 12 1394 ايلام عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,272,410 20,248,928,624 Rls. 697,277 $
62 12 1394 ايلام عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 263,390 20,248,160,994 Rls. 681,074 $
63 12 1394 ايلام عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 329,634 20,210,338,149 Rls. 689,541 $
64 12 1394 ايلام عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 303,085 20,125,088,270 Rls. 694,908 $
65 12 1394 ايلام عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 195,372 19,978,747,057 Rls. 668,097 $
66 12 1394 ايلام عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 376,129 19,928,383,255 Rls. 679,939 $
67 12 1394 ايلام عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 236,397 19,905,628,616 Rls. 693,493 $
68 12 1394 ايلام عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 128,521 19,558,435,650 Rls. 679,101 $
69 12 1394 ايلام عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 348,654 19,506,654,067 Rls. 657,589 $
70 12 1394 ايلام عراق 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 126,518 18,768,409,090 Rls. 632,792 $
71 12 1394 ايلام عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 180,424 18,619,584,050 Rls. 631,026 $
72 12 1394 ايلام عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 186,650 18,421,543,505 Rls. 619,121 $
73 12 1394 ايلام عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 377,236 17,258,288,565 Rls. 588,447 $
74 12 1394 ايلام عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 1,156,551 16,471,302,360 Rls. 579,202 $
75 12 1394 ايلام عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 153,272 16,038,509,592 Rls. 536,452 $
76 12 1394 ايلام عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,224,007 15,953,114,924 Rls. 540,810 $
77 12 1394 ايلام عراق 28365000 کربنات کلسيم 7,597,610 15,624,518,736 Rls. 533,053 $
78 12 1394 ايلام عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,916,350 15,431,106,452 Rls. 528,563 $
79 12 1394 ايلام عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 278,632 15,037,622,988 Rls. 504,193 $
80 12 1394 ايلام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 535,011 14,950,556,920 Rls. 521,924 $
81 12 1394 ايلام عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 65,085 14,753,670,660 Rls. 505,927 $
82 12 1394 ايلام عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 165,939 14,712,215,085 Rls. 497,817 $
83 12 1394 ايلام عراق 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 499,230 14,624,862,340 Rls. 500,068 $
84 12 1394 ايلام عراق 84137010 پمپ کولر آبي 246,514 14,450,826,220 Rls. 501,742 $
85 12 1394 ايلام عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 58,558 14,432,155,325 Rls. 483,962 $
86 12 1394 ايلام عراق 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 131,941 13,827,866,387 Rls. 461,601 $
87 12 1394 ايلام عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 222,690 13,632,860,506 Rls. 461,082 $
88 12 1394 ايلام عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 739,388 13,365,240,085 Rls. 446,062 $
89 12 1394 ايلام عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 9,440,622 13,024,589,319 Rls. 449,135 $
90 12 1394 ايلام عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 48,261 12,984,814,780 Rls. 438,967 $
91 12 1394 ايلام عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 3,665,553 12,825,121,347 Rls. 439,632 $
92 12 1394 ايلام عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 695,536 12,772,563,113 Rls. 429,214 $
93 12 1394 ايلام عراق 08091000 زردآلو ,تازه 528,125 12,734,713,901 Rls. 435,592 $
94 12 1394 ايلام عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 132,115 12,508,953,736 Rls. 420,497 $
95 12 1394 ايلام عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 179,740 12,399,337,606 Rls. 414,772 $
96 12 1394 ايلام عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 106,900 12,328,144,434 Rls. 420,464 $
97 12 1394 ايلام عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 456,420 11,772,152,430 Rls. 409,569 $
98 12 1394 ايلام عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 124,179 11,713,046,856 Rls. 392,523 $
99 12 1394 ايلام عراق 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 102,740 11,680,948,400 Rls. 410,463 $
100 12 1394 ايلام عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 130,294 11,411,549,568 Rls. 390,749 $
مجموع کل
8,578,535,259,728 ريال
مجموع کل
291,210,204 دلار