آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون ايتاليا 28012000 يد 40,000 58,215,320,000 Rls. 2,020,000 $
مجموع کل
58,215,320,000 ريال
مجموع کل
2,020,000 دلار
[1]