آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 696,952 12,787,727,029 Rls. 423,847 $
2 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 10,290,720,000 Rls. 352,000 $
3 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 738,014 10,248,938,358 Rls. 339,764 $
4 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 1,024,088 10,123,103,195 Rls. 335,461 $
5 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 275,466 6,262,017,217 Rls. 207,608 $
6 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,000 3,602,066,000 Rls. 120,000 $
7 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 175,715 2,220,625,167 Rls. 73,818 $
8 12 1394 اينچه برون قزاقستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,500 2,035,732,500 Rls. 67,500 $
9 12 1394 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 126,843 1,685,962,880 Rls. 55,960 $
10 12 1394 اينچه برون قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,800 1,382,647,560 Rls. 45,780 $
11 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 102,085 1,261,885,348 Rls. 41,829 $
12 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,500 852,706,440 Rls. 28,452 $
13 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08109010 انار تازه 28,900 713,704,743 Rls. 23,719 $
14 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 68,100 641,212,020 Rls. 21,263 $
15 12 1394 اينچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 7,528 634,271,640 Rls. 22,532 $
16 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 25,335 394,662,937 Rls. 13,105 $
17 12 1394 اينچه برون قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,590 393,470,415 Rls. 13,131 $
18 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 314,758,500 Rls. 10,500 $
19 12 1394 اينچه برون قزاقستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,790 298,600,920 Rls. 9,894 $
20 12 1394 اينچه برون قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,120 122,410,080 Rls. 4,056 $
21 12 1394 اينچه برون قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,400 84,504,000 Rls. 2,800 $
22 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 4,460 62,500,709 Rls. 2,071 $
23 12 1394 اينچه برون قزاقستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,400 61,567,200 Rls. 2,040 $
24 12 1394 اينچه برون قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 569 47,941,095 Rls. 1,703 $
25 12 1394 اينچه برون قزاقستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 700 46,477,200 Rls. 1,540 $
26 12 1394 اينچه برون قزاقستان 08061000 ا نگور تازه 1,700 39,506,929 Rls. 1,309 $
27 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,820 31,176,312 Rls. 1,033 $
28 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,097 21,668,671 Rls. 719 $
29 12 1394 اينچه برون قزاقستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 350 20,069,700 Rls. 665 $
30 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07031000 پيازوموسير 510 4,915,917 Rls. 163 $
31 12 1394 اينچه برون قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 395 2,384,536 Rls. 79 $
مجموع کل
66,689,935,218 ريال
مجموع کل
2,224,341 دلار
[1]