آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون چين 28012000 يد 125,000 240,529,675,000 Rls. 8,272,711 $
مجموع کل
240,529,675,000 ريال
مجموع کل
8,272,711 دلار
[1]