آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 72,609,340 837,512,933,576 Rls. 27,873,026 $
2 12 1394 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 89,764,677 791,623,404,071 Rls. 27,159,593 $
3 12 1394 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 40,835,862 553,728,446,978 Rls. 18,640,381 $
4 12 1394 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,205,900 517,449,596,922 Rls. 17,411,991 $
5 12 1394 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 5,655,820 444,735,296,015 Rls. 15,258,366 $
6 12 1394 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 25,505,755 422,640,245,416 Rls. 14,247,750 $
7 12 1394 باشماق عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 62,376,693 380,024,566,887 Rls. 12,705,032 $
8 12 1394 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,170,208 367,537,276,740 Rls. 12,506,662 $
9 12 1394 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,490,870 342,377,260,654 Rls. 11,621,022 $
10 12 1394 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,752,242 325,347,481,274 Rls. 10,992,178 $
11 12 1394 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,239,660 315,226,843,200 Rls. 10,525,708 $
12 12 1394 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,248,913 289,879,701,859 Rls. 9,513,989 $
13 12 1394 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 13,140,580 258,214,257,605 Rls. 8,730,649 $
14 12 1394 باشماق عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,548,758 226,564,213,203 Rls. 7,639,644 $
15 12 1394 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 31,685,545 196,219,917,513 Rls. 6,857,345 $
16 12 1394 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,142,550 180,945,310,195 Rls. 6,088,158 $
17 12 1394 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 20,490,740 179,366,312,681 Rls. 6,138,684 $
18 12 1394 باشماق عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,072,530 175,536,895,383 Rls. 5,900,741 $
19 12 1394 باشماق عراق 04031090 ماست 4,984,844 173,672,749,658 Rls. 5,869,784 $
20 12 1394 باشماق عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 4,069,316 172,620,134,991 Rls. 5,778,438 $
21 12 1394 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 9,411,570 155,444,363,947 Rls. 5,197,843 $
22 12 1394 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 371,178 132,235,572,660 Rls. 4,464,753 $
23 12 1394 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,543,158 129,360,976,710 Rls. 4,374,248 $
24 12 1394 باشماق عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,906,097 126,112,461,610 Rls. 4,257,543 $
25 12 1394 باشماق عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 9,870,952 119,556,137,587 Rls. 4,142,959 $
26 12 1394 باشماق عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 9,114,894 116,741,045,051 Rls. 3,895,735 $
27 12 1394 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 201,534 115,793,997,114 Rls. 3,918,006 $
28 12 1394 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,229,485 108,380,161,170 Rls. 3,663,898 $
29 12 1394 باشماق عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 197,542 97,363,099,783 Rls. 3,286,674 $
30 12 1394 باشماق عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 11,355,281 97,080,797,604 Rls. 3,265,632 $
31 12 1394 باشماق عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,191,803 96,406,398,824 Rls. 3,279,926 $
32 12 1394 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 220,355 79,809,092,324 Rls. 2,706,129 $
33 12 1394 باشماق عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,374,335 78,990,387,796 Rls. 2,689,211 $
34 12 1394 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 1,729,488 78,049,227,240 Rls. 2,616,852 $
35 12 1394 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 905,522 75,655,445,733 Rls. 2,549,534 $
36 12 1394 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 860,315 73,728,421,482 Rls. 2,580,421 $
37 12 1394 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 815,671 70,281,002,741 Rls. 2,410,999 $
38 12 1394 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 797,358 68,746,823,739 Rls. 2,326,617 $
39 12 1394 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 5,459,451 67,405,226,050 Rls. 2,264,243 $
40 12 1394 باشماق عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 751,887 67,036,962,006 Rls. 2,255,661 $
41 12 1394 باشماق عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 552,063 64,008,568,104 Rls. 2,172,203 $
42 12 1394 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,750,444 63,827,548,383 Rls. 2,127,141 $
43 12 1394 باشماق عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 353,483 63,681,269,592 Rls. 2,121,515 $
44 12 1394 باشماق عراق 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,125,589 63,276,504,664 Rls. 2,125,144 $
45 12 1394 باشماق عراق 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 6,942,887 59,848,772,798 Rls. 2,020,738 $
46 12 1394 باشماق عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 570,596 59,055,185,387 Rls. 2,000,312 $
47 12 1394 باشماق عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 286,140 57,510,104,680 Rls. 2,002,980 $
48 12 1394 باشماق عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 692,060 53,313,441,975 Rls. 1,865,099 $
49 12 1394 باشماق عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,840,975 52,032,757,945 Rls. 1,761,403 $
50 12 1394 باشماق عراق 25083000 خاک رس نسوز 2,783,238 49,751,772,335 Rls. 1,669,867 $
51 12 1394 باشماق عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 200,363 48,822,964,077 Rls. 1,641,408 $
52 12 1394 باشماق عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 238,470 46,832,944,020 Rls. 1,596,688 $
53 12 1394 باشماق عراق 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 989,777 44,470,924,974 Rls. 1,484,731 $
54 12 1394 باشماق عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 249,718 42,438,570,986 Rls. 1,446,388 $
55 12 1394 باشماق عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,752,272 41,539,258,555 Rls. 1,415,898 $
56 12 1394 باشماق عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 181,608 40,628,202,264 Rls. 1,378,307 $
57 12 1394 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 124,412 40,515,755,132 Rls. 1,362,694 $
58 12 1394 باشماق عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 843,217 40,249,658,573 Rls. 1,356,264 $
59 12 1394 باشماق عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 414,350 40,207,615,299 Rls. 1,344,511 $
60 12 1394 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 335,005 39,890,237,620 Rls. 1,340,024 $
61 12 1394 باشماق عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,604,145 39,667,537,607 Rls. 1,338,509 $
62 12 1394 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 222,304 39,350,803,590 Rls. 1,333,362 $
63 12 1394 باشماق عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,144,944 39,256,862,217 Rls. 1,369,064 $
64 12 1394 باشماق عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 613,450 38,053,337,164 Rls. 1,281,647 $
65 12 1394 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 408,301 35,195,279,187 Rls. 1,216,652 $
66 12 1394 باشماق عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 388,344 34,518,150,295 Rls. 1,169,917 $
67 12 1394 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 1,485,970 33,966,569,409 Rls. 1,143,556 $
68 12 1394 باشماق عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 252,795 32,085,700,801 Rls. 1,088,881 $
69 12 1394 باشماق عراق 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 71,292 30,496,114,386 Rls. 1,026,616 $
70 12 1394 باشماق عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 635,644 30,293,994,059 Rls. 1,021,816 $
71 12 1394 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 40,441 29,741,841,175 Rls. 1,010,836 $
72 12 1394 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,214,195 28,234,942,997 Rls. 954,818 $
73 12 1394 باشماق عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 2,245,531 26,651,387,774 Rls. 906,345 $
74 12 1394 باشماق عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 227,893 26,299,013,563 Rls. 886,926 $
75 12 1394 باشماق عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 284,156 25,004,015,342 Rls. 828,486 $
76 12 1394 باشماق عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 270,342 24,480,373,716 Rls. 811,026 $
77 12 1394 باشماق عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 926,479 22,717,807,737 Rls. 776,663 $
78 12 1394 باشماق عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 462,194 22,523,954,759 Rls. 772,520 $
79 12 1394 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 116,131 21,979,131,386 Rls. 735,060 $
80 12 1394 باشماق عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 2,487,552 21,585,160,111 Rls. 737,060 $
81 12 1394 باشماق عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,003,810 19,997,703,208 Rls. 669,091 $
82 12 1394 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 775,727 19,958,302,580 Rls. 669,214 $
83 12 1394 باشماق عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 194,184 19,879,069,776 Rls. 663,488 $
84 12 1394 باشماق عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 363,944 19,163,622,997 Rls. 654,575 $
85 12 1394 باشماق عراق 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 114,373 19,083,902,640 Rls. 645,614 $
86 12 1394 باشماق عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 48,147 18,966,928,110 Rls. 633,518 $
87 12 1394 باشماق عراق 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 52,890 18,798,505,400 Rls. 623,226 $
88 12 1394 باشماق عراق 55144100 پارچه تاروپودباف, ساده باف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره پلي استر ،مخلوط باپنبه هر مترمربع بيش از 170گرم 60,171 17,480,539,680 Rls. 584,209 $
89 12 1394 باشماق عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 441,566 17,224,906,631 Rls. 574,036 $
90 12 1394 باشماق عراق 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 272,000 17,160,166,920 Rls. 568,594 $
91 12 1394 باشماق عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 321,016 17,095,763,594 Rls. 577,816 $
92 12 1394 باشماق عراق 07032000 سير 595,632 16,780,906,993 Rls. 588,689 $
93 12 1394 باشماق عراق 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 180,251 16,734,287,744 Rls. 564,084 $
94 12 1394 باشماق عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,024,751 16,293,959,730 Rls. 540,722 $
95 12 1394 باشماق عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 233,392 16,206,944,892 Rls. 548,800 $
96 12 1394 باشماق عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 5,687,376 15,777,064,287 Rls. 536,350 $
97 12 1394 باشماق عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 179,360 15,606,345,386 Rls. 537,953 $
98 12 1394 باشماق عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 117,253 15,568,168,781 Rls. 527,530 $
99 12 1394 باشماق عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 43,253 15,427,098,708 Rls. 511,720 $
100 12 1394 باشماق عراق 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 174,735 15,031,554,939 Rls. 507,418 $
مجموع کل
11,067,640,223,626 ريال
مجموع کل
373,975,749 دلار