آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,451,509 206,372,516,137 Rls. 6,972,223 $
2 12 1394 بجنورد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 435,768 21,853,940,581 Rls. 740,808 $
3 12 1394 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 272,537 20,349,902,590 Rls. 691,711 $
4 12 1394 بجنورد تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 713,260 14,258,793,850 Rls. 488,909 $
5 12 1394 بجنورد تركمنستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 49,002 4,424,292,576 Rls. 147,006 $
6 12 1394 بجنورد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 89,738 4,381,362,770 Rls. 152,555 $
7 12 1394 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 263,529 3,956,445,339 Rls. 131,762 $
8 12 1394 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 72,179 3,657,517,212 Rls. 122,705 $
9 12 1394 بجنورد تركمنستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 129,985 3,359,143,756 Rls. 116,823 $
10 12 1394 بجنورد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,770 2,312,096,760 Rls. 77,310 $
11 12 1394 بجنورد تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 141,492 2,136,156,385 Rls. 70,746 $
12 12 1394 بجنورد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 73,904 1,989,951,620 Rls. 66,517 $
13 12 1394 بجنورد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 25,370 1,737,462,066 Rls. 59,779 $
14 12 1394 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 191,000 1,668,098,996 Rls. 55,268 $
15 12 1394 بجنورد تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,940 1,362,254,640 Rls. 45,779 $
16 12 1394 بجنورد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,848 956,285,196 Rls. 32,544 $
17 12 1394 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,819 955,246,470 Rls. 32,457 $
18 12 1394 بجنورد تركمنستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 7,856 843,067,304 Rls. 27,994 $
19 12 1394 بجنورد تركمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 12,240 659,990,592 Rls. 22,032 $
20 12 1394 بجنورد تركمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,560 592,682,880 Rls. 19,680 $
21 12 1394 بجنورد تركمنستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,730 518,862,960 Rls. 17,190 $
22 12 1394 بجنورد تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 347,660 466,576,135 Rls. 15,644 $
23 12 1394 بجنورد تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 6,189 453,868,370 Rls. 15,472 $
24 12 1394 بجنورد تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,900 452,745,000 Rls. 15,000 $
25 12 1394 بجنورد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 49,695 424,997,688 Rls. 14,376 $
26 12 1394 بجنورد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,616 371,044,992 Rls. 12,294 $
27 12 1394 بجنورد تركمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,000 350,820,000 Rls. 12,000 $
28 12 1394 بجنورد تركمنستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 3,480 309,154,500 Rls. 10,440 $
29 12 1394 بجنورد تركمنستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,380 306,297,840 Rls. 10,140 $
30 12 1394 بجنورد تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 12,420 280,530,540 Rls. 9,315 $
31 12 1394 بجنورد تركمنستان 12122900 گياهان وديگر جلبك هاي دريايي غير از مورد مصرف انسان 18,542 279,835,864 Rls. 9,271 $
32 12 1394 بجنورد تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 5,460 270,433,832 Rls. 8,960 $
33 12 1394 بجنورد تركمنستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 12,650 235,587,547 Rls. 7,969 $
34 12 1394 بجنورد تركمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 233,880,000 Rls. 8,000 $
35 12 1394 بجنورد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,470 211,000,950 Rls. 7,396 $
36 12 1394 بجنورد تركمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 41,700 204,346,224 Rls. 6,768 $
37 12 1394 بجنورد تركمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 4,510 177,107,996 Rls. 5,863 $
38 12 1394 بجنورد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,690 127,548,550 Rls. 4,225 $
39 12 1394 بجنورد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 17,623 123,601,246 Rls. 11,128 $
40 12 1394 بجنورد تركمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 1,000 90,348,000 Rls. 3,000 $
41 12 1394 بجنورد تركمنستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 201 82,442,700 Rls. 2,820 $
42 12 1394 بجنورد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 880 65,949,400 Rls. 2,200 $
43 12 1394 بجنورد تركمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 102 45,685,800 Rls. 1,530 $
44 12 1394 بجنورد تركمنستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 117 29,147,295 Rls. 997 $
45 12 1394 بجنورد تركمنستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 1,000 27,162,000 Rls. 900 $
46 12 1394 بجنورد تركمنستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 835 25,516,062 Rls. 858 $
47 12 1394 بجنورد تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 200 17,541,000 Rls. 600 $
48 12 1394 بجنورد تركمنستان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 500 15,106,000 Rls. 500 $
49 12 1394 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 119 10,026,345 Rls. 356 $
50 12 1394 بجنورد تركمنستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 15 8,986,500 Rls. 300 $
51 12 1394 بجنورد تركمنستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 14 8,808,930 Rls. 293 $
52 12 1394 بجنورد تركمنستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 300 6,337,800 Rls. 210 $
53 12 1394 بجنورد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 80 3,138,720 Rls. 104 $
54 12 1394 بجنورد تركمنستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 52 2,776,560 Rls. 92 $
55 12 1394 بجنورد تركمنستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 40 2,276,580 Rls. 76 $
مجموع کل
304,066,697,646 ريال
مجموع کل
10,290,895 دلار
[1]