آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,614,000 164,980,936,500 Rls. 5,595,267 $
مجموع کل
164,980,936,500 ريال
مجموع کل
5,595,267 دلار
[1]