آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,028,900 50,201,308,400 Rls. 1,687,747 $
2 12 1394 بندر امام خميني افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 224,460 1,513,960,316 Rls. 51,826 $
مجموع کل
51,715,268,716 ريال
مجموع کل
1,739,573 دلار
[1]