آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني سودان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 45,067,310 551,638,420,269 Rls. 18,387,463 $
مجموع کل
551,638,420,269 ريال
مجموع کل
18,387,463 دلار
[1]