آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني عربستان سعودي 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 253,044,551 3,039,780,330,814 Rls. 103,242,176 $
مجموع کل
3,039,780,330,814 ريال
مجموع کل
103,242,176 دلار
[1]