آمار کل " صادرات به" کشور (مراكش) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني مراكش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 29,617,930 250,391,756,720 Rls. 8,293,040 $
مجموع کل
250,391,756,720 ريال
مجموع کل
8,293,040 دلار
[1]