آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (بندر تركمن)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 6,485,432 94,384,226,606 Rls. 3,241,455 $
2 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 523,347 60,591,604,744 Rls. 2,084,492 $
3 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 366,075 18,061,123,942 Rls. 622,084 $
4 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 340,449 17,982,810,298 Rls. 612,550 $
5 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 169,055 14,815,237,800 Rls. 507,074 $
6 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 115,209 13,760,228,676 Rls. 460,836 $
7 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 44,598 11,583,767,600 Rls. 402,550 $
8 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 73,805 9,598,164,352 Rls. 324,746 $
9 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 103,590 9,005,469,750 Rls. 310,773 $
10 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 345,090 6,594,323,798 Rls. 229,578 $
11 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 23,307 6,562,072,032 Rls. 220,408 $
12 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 50,005 4,433,638,635 Rls. 150,019 $
13 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 52,814 3,792,964,564 Rls. 131,481 $
14 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 131,197 3,670,563,103 Rls. 125,880 $
15 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 52,200 3,059,423,050 Rls. 105,439 $
16 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 49,930 2,833,911,480 Rls. 97,255 $
17 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 137,280 2,764,024,662 Rls. 96,096 $
18 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 3,300 2,515,994,725 Rls. 89,378 $
19 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 60,319 2,254,360,575 Rls. 78,313 $
20 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,285 1,889,143,747 Rls. 63,213 $
21 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 27,685 1,860,845,055 Rls. 64,145 $
22 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 21,210 1,245,451,200 Rls. 42,420 $
23 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,910 1,100,061,959 Rls. 37,439 $
24 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 19,781 1,050,443,093 Rls. 35,606 $
25 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 5,310 919,063,800 Rls. 31,860 $
26 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,904 878,375,856 Rls. 29,712 $
27 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 14,430 823,026,942 Rls. 28,062 $
28 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 6,050 781,563,200 Rls. 26,620 $
29 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,335 724,497,750 Rls. 24,517 $
30 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 12,420 719,118,000 Rls. 24,840 $
31 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 14,930 534,971,760 Rls. 17,916 $
32 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 5,260 503,108,480 Rls. 16,832 $
33 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 120,745 495,592,245 Rls. 17,509 $
34 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 13,360 476,310,720 Rls. 16,032 $
35 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,295 440,096,627 Rls. 15,445 $
36 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 16,000 404,836,300 Rls. 13,600 $
37 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 4,210 375,237,300 Rls. 12,630 $
38 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,090 366,382,200 Rls. 12,270 $
39 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,020 281,116,590 Rls. 9,690 $
40 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,380 265,290,336 Rls. 8,856 $
41 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,026 264,209,976 Rls. 9,078 $
42 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 87,942 208,033,559 Rls. 7,037 $
43 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 2,100 188,710,200 Rls. 6,300 $
44 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 66,430 184,620,935 Rls. 6,245 $
45 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,971 175,675,230 Rls. 5,913 $
46 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,370 154,848,360 Rls. 5,471 $
47 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,140 99,217,620 Rls. 3,420 $
48 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,120 89,998,545 Rls. 3,180 $
49 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,685 86,774,130 Rls. 3,033 $
50 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 3,260 66,203,102 Rls. 2,282 $
51 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 710 59,629,350 Rls. 2,130 $
52 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 450 50,862,600 Rls. 1,797 $
53 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 426 48,149,928 Rls. 1,701 $
54 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 350 41,025,591 Rls. 1,413 $
55 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 250 33,496,050 Rls. 1,150 $
56 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 710 21,990,555 Rls. 781 $
57 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 150 11,208,750 Rls. 375 $
58 12 1394 بندر تركمن تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 50 4,251,450 Rls. 150 $
مجموع کل
306,187,349,483 ريال
مجموع کل
10,501,078 دلار
[1]