آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 74,488,572 484,577,746,017 Rls. 16,410,447 $
2 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,414,645 355,973,598,014 Rls. 11,949,073 $
3 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 36,515,074 346,711,939,253 Rls. 11,660,903 $
4 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 25,938,379 307,411,530,027 Rls. 10,326,086 $
5 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 11,562,046 305,807,664,556 Rls. 10,344,360 $
6 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,456,828 250,496,487,469 Rls. 8,585,143 $
7 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 17,556,688 249,756,239,814 Rls. 8,319,749 $
8 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,560,982 202,992,708,110 Rls. 6,861,689 $
9 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 8,376,251 104,229,280,251 Rls. 3,503,005 $
10 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,901,473 60,960,282,335 Rls. 2,062,730 $
11 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 5,729,391 54,381,448,269 Rls. 1,826,735 $
12 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,582,096 47,196,635,962 Rls. 1,589,042 $
13 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,004,042 47,144,278,958 Rls. 1,599,276 $
14 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 3,717,666 40,770,078,756 Rls. 1,371,943 $
15 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 49,284,827 40,530,079,632 Rls. 1,366,743 $
16 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 284,266 37,829,841,374 Rls. 1,278,653 $
17 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 318,701 37,229,055,015 Rls. 1,271,864 $
18 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,897,724 34,344,905,229 Rls. 1,146,552 $
19 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,365,591 32,083,683,835 Rls. 1,081,541 $
20 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 209,160 31,455,399,000 Rls. 1,045,800 $
21 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,450,457 28,962,388,358 Rls. 981,501 $
22 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,717,608 25,950,875,739 Rls. 868,931 $
23 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 475,276 25,748,756,117 Rls. 898,014 $
24 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 64,132,420 22,840,284,865 Rls. 769,487 $
25 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 2,148,720 21,649,343,417 Rls. 745,218 $
26 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 785,300 20,097,652,262 Rls. 671,715 $
27 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 325,264 20,086,343,769 Rls. 678,029 $
28 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 253,623 18,869,493,689 Rls. 633,985 $
29 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 6,223,189 17,379,691,931 Rls. 588,056 $
30 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 283,493 16,857,099,753 Rls. 568,931 $
31 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 131,090 14,612,971,804 Rls. 494,290 $
32 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 31,352 13,444,944,322 Rls. 451,397 $
33 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 127,000 13,091,337,000 Rls. 444,500 $
34 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 97,000 10,876,480,000 Rls. 367,000 $
35 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 178,243 10,837,909,761 Rls. 362,262 $
36 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 56,404 10,448,465,694 Rls. 355,238 $
37 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 115,822 9,856,904,151 Rls. 334,333 $
38 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 373,330 9,755,388,678 Rls. 327,284 $
39 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 41,237 9,300,600,500 Rls. 311,294 $
40 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,203,514 9,037,371,908 Rls. 310,360 $
41 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 33,583 7,351,635,347 Rls. 250,434 $
42 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 518,251 7,300,130,816 Rls. 245,402 $
43 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 73,148 6,885,228,586 Rls. 228,418 $
44 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 143,760 6,661,365,640 Rls. 229,472 $
45 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 7,623 6,055,850,130 Rls. 203,553 $
46 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 27,654 5,911,330,620 Rls. 200,475 $
47 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 107,401 5,461,560,120 Rls. 184,185 $
48 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 34,648 5,388,187,644 Rls. 181,946 $
49 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 9,127 4,627,498,106 Rls. 154,643 $
50 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 286,570 4,528,635,721 Rls. 150,667 $
51 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 105,604 3,759,281,842 Rls. 126,727 $
52 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 228,542 3,605,369,933 Rls. 120,258 $
53 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 33,155 3,494,511,972 Rls. 116,043 $
54 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 95,237 3,395,105,337 Rls. 114,282 $
55 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 19,275 3,392,038,010 Rls. 113,675 $
56 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 429,945 3,233,400,866 Rls. 107,735 $
57 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 22,226 3,209,685,395 Rls. 111,133 $
58 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 61,955 3,196,578,928 Rls. 107,568 $
59 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 199,835 3,186,247,579 Rls. 107,906 $
60 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 27,020 3,098,804,720 Rls. 103,440 $
61 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 81,982 3,053,998,402 Rls. 102,120 $
62 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 28,983 2,957,401,918 Rls. 101,440 $
63 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 13,982 2,957,163,727 Rls. 101,297 $
64 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 32,300 2,892,280,560 Rls. 96,900 $
65 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 29,277 2,689,564,908 Rls. 92,731 $
66 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 41,608 2,638,795,984 Rls. 91,103 $
67 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 22,220 2,628,083,360 Rls. 88,861 $
68 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 140,286 2,605,408,044 Rls. 86,975 $
69 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 101,217 2,488,086,939 Rls. 82,995 $
70 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 176,048 2,482,261,824 Rls. 82,368 $
71 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 43,861 2,312,051,511 Rls. 77,492 $
72 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 315,180 2,193,855,164 Rls. 73,910 $
73 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 24,065 2,157,021,521 Rls. 72,315 $
74 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 73,452 2,141,650,960 Rls. 75,232 $
75 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 14,865 2,121,366,349 Rls. 71,351 $
76 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 11,398 2,032,305,091 Rls. 69,467 $
77 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 38,131 1,977,102,862 Rls. 66,169 $
78 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 3,100 1,971,931,730 Rls. 65,990 $
79 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 7,634 1,830,343,040 Rls. 61,096 $
80 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 57023900 کف پوش هاي مخمل باف, ا زسايرموا دنسجي,آماده نشده برا ي مصرف, که درجاي ديگرگفته نشده. 16,946 1,772,805,790 Rls. 59,311 $
81 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 48,740 1,702,812,020 Rls. 56,420 $
82 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 69120014 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي 33,659 1,525,343,456 Rls. 50,488 $
83 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 20,866 1,493,010,149 Rls. 49,968 $
84 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,074 1,490,099,910 Rls. 51,197 $
85 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,148 1,356,848,074 Rls. 45,256 $
86 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,396 1,315,361,961 Rls. 43,913 $
87 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,083 1,301,710,368 Rls. 43,206 $
88 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,760 1,299,378,080 Rls. 43,472 $
89 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 16,844 1,231,317,882 Rls. 41,330 $
90 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 15,121 1,193,693,923 Rls. 40,634 $
91 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 24,665 1,147,389,750 Rls. 38,425 $
92 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 45,160 1,143,029,170 Rls. 38,386 $
93 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 30,178 1,010,419,415 Rls. 33,482 $
94 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,700 924,793,300 Rls. 30,730 $
95 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 22,286 922,952,925 Rls. 31,249 $
96 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 10,713 915,433,497 Rls. 31,759 $
97 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 65,157 810,404,997 Rls. 27,361 $
98 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,927 796,914,720 Rls. 27,360 $
99 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 03057100 باله كوسه 873 790,440,390 Rls. 26,190 $
100 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 37,046 661,516,052 Rls. 22,227 $
مجموع کل
3,566,265,982,629 ريال
مجموع کل
120,313,296 دلار