آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بيرجند پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,816,366 81,298,892,234 Rls. 2,699,357 $
2 12 1394 بيرجند پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,100,000 14,126,343,000 Rls. 499,435 $
3 12 1394 بيرجند پاكستان 08061000 ا نگور تازه 159,576 3,104,253,476 Rls. 102,965 $
4 12 1394 بيرجند پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 172,649 1,047,739,040 Rls. 34,730 $
مجموع کل
99,577,227,750 ريال
مجموع کل
3,336,488 دلار
[1]