آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 8,953,770 90,661,390,372 Rls. 3,054,366 $
2 12 1394 تبريز ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 154,170 43,362,275,200 Rls. 1,474,966 $
3 12 1394 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 1,375,115 22,340,819,588 Rls. 754,533 $
4 12 1394 تبريز ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,460,530 22,298,581,079 Rls. 752,549 $
5 12 1394 تبريز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 1,940,561 22,180,391,122 Rls. 776,532 $
6 12 1394 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 245,100 21,558,182,209 Rls. 731,151 $
7 12 1394 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 67,746 19,305,537,120 Rls. 641,240 $
8 12 1394 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 190,363 17,046,623,889 Rls. 575,118 $
9 12 1394 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 165,140 16,662,263,635 Rls. 556,401 $
10 12 1394 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 210,308 12,263,841,040 Rls. 416,244 $
11 12 1394 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 916,392 11,354,980,527 Rls. 380,985 $
12 12 1394 تبريز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 52,940 10,959,827,410 Rls. 370,389 $
13 12 1394 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 115,160 10,249,899,711 Rls. 345,480 $
14 12 1394 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,061,965 9,878,147,386 Rls. 334,610 $
15 12 1394 تبريز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 99,226 8,648,913,900 Rls. 292,448 $
16 12 1394 تبريز ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 177,110 7,817,312,565 Rls. 265,434 $
17 12 1394 تبريز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 747,865 6,885,805,139 Rls. 235,313 $
18 12 1394 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 82,018 6,704,704,829 Rls. 225,739 $
19 12 1394 تبريز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 50,648 5,668,978,500 Rls. 190,005 $
20 12 1394 تبريز ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 866,952 4,400,332,930 Rls. 148,263 $
21 12 1394 تبريز ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 48,400 4,365,635,200 Rls. 145,660 $
22 12 1394 تبريز ارمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 24,165 4,137,080,220 Rls. 136,935 $
23 12 1394 تبريز ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 7,586 3,858,049,590 Rls. 128,673 $
24 12 1394 تبريز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 164,457 3,787,697,438 Rls. 127,318 $
25 12 1394 تبريز ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,040 3,711,811,462 Rls. 123,436 $
26 12 1394 تبريز ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 42,026 3,703,711,086 Rls. 126,078 $
27 12 1394 تبريز ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 38,316 3,381,393,495 Rls. 114,513 $
28 12 1394 تبريز ارمنستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 76,200 3,348,500,100 Rls. 114,267 $
29 12 1394 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 410,500 2,985,141,110 Rls. 101,002 $
30 12 1394 تبريز ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 66,000 2,741,299,020 Rls. 91,180 $
31 12 1394 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 59,981 2,677,313,049 Rls. 89,971 $
32 12 1394 تبريز ارمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 58,690 2,617,662,689 Rls. 87,401 $
33 12 1394 تبريز ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 192,100 2,377,757,500 Rls. 79,375 $
34 12 1394 تبريز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 103,814 2,318,424,249 Rls. 78,279 $
35 12 1394 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 466,723 2,288,881,237 Rls. 77,845 $
36 12 1394 تبريز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 775,919 2,239,327,672 Rls. 75,674 $
37 12 1394 تبريز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 15,420 2,203,485,750 Rls. 73,445 $
38 12 1394 تبريز ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,060 2,112,078,360 Rls. 70,350 $
39 12 1394 تبريز ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 32,508 1,945,118,266 Rls. 65,015 $
40 12 1394 تبريز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 205,078 1,621,899,848 Rls. 55,883 $
41 12 1394 تبريز ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,606,950,609 Rls. 56,107 $
42 12 1394 تبريز ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 87,200 1,414,534,968 Rls. 47,135 $
43 12 1394 تبريز ارمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 15,255 1,332,289,350 Rls. 45,687 $
44 12 1394 تبريز ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 22,000 1,318,020,000 Rls. 44,000 $
45 12 1394 تبريز ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,205 1,287,043,879 Rls. 44,002 $
46 12 1394 تبريز ارمنستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 14,100 1,267,054,200 Rls. 42,303 $
47 12 1394 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 58,970 1,217,926,278 Rls. 41,005 $
48 12 1394 تبريز ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 471,833 1,193,681,278 Rls. 40,276 $
49 12 1394 تبريز ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,223 1,116,801,978 Rls. 37,136 $
50 12 1394 تبريز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 121,793 1,107,589,454 Rls. 38,933 $
51 12 1394 تبريز ارمنستان 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 2,060 1,097,919,000 Rls. 38,700 $
52 12 1394 تبريز ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 69,736 1,092,146,126 Rls. 36,255 $
53 12 1394 تبريز ارمنستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 41,654 1,056,881,827 Rls. 35,395 $
54 12 1394 تبريز ارمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 14,330 1,051,082,305 Rls. 35,077 $
55 12 1394 تبريز ارمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 10,881 1,008,015,840 Rls. 34,819 $
56 12 1394 تبريز ارمنستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 6,800 990,318,000 Rls. 34,000 $
57 12 1394 تبريز ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 138,441 983,507,112 Rls. 34,517 $
58 12 1394 تبريز ارمنستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 10,927 968,956,089 Rls. 32,771 $
59 12 1394 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 43,870 939,336,054 Rls. 31,586 $
60 12 1394 تبريز ارمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 5,810 934,204,425 Rls. 31,955 $
61 12 1394 تبريز ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 930,268,320 Rls. 30,824 $
62 12 1394 تبريز ارمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 3,600 862,761,600 Rls. 28,800 $
63 12 1394 تبريز ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 31,675 839,000,196 Rls. 28,506 $
64 12 1394 تبريز ارمنستان 79012000 الياژهاي روي 13,120 838,795,043 Rls. 28,913 $
65 12 1394 تبريز ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 59,450 822,877,678 Rls. 27,310 $
66 12 1394 تبريز ارمنستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 47,992 821,278,348 Rls. 27,836 $
67 12 1394 تبريز ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 6,913 820,221,512 Rls. 27,592 $
68 12 1394 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,320 750,706,800 Rls. 24,960 $
69 12 1394 تبريز ارمنستان 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 5,920 714,165,120 Rls. 23,680 $
70 12 1394 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 712,209,024 Rls. 23,652 $
71 12 1394 تبريز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 10,260 711,990,100 Rls. 24,695 $
72 12 1394 تبريز ارمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 20,870 699,048,000 Rls. 24,000 $
73 12 1394 تبريز ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 87,155 687,912,837 Rls. 23,522 $
74 12 1394 تبريز ارمنستان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 6,800 611,020,800 Rls. 20,401 $
75 12 1394 تبريز ارمنستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 9,800 590,075,120 Rls. 19,600 $
76 12 1394 تبريز ارمنستان 08109010 انار تازه 23,667 584,362,928 Rls. 19,406 $
77 12 1394 تبريز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 6,784 583,871,319 Rls. 20,515 $
78 12 1394 تبريز ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 9,471 572,272,473 Rls. 19,889 $
79 12 1394 تبريز ارمنستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,010 511,866,600 Rls. 17,085 $
80 12 1394 تبريز ارمنستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 5,624 486,419,760 Rls. 16,872 $
81 12 1394 تبريز ارمنستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 4,600 480,746,000 Rls. 16,100 $
82 12 1394 تبريز ارمنستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 18,736 478,376,971 Rls. 15,926 $
83 12 1394 تبريز ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,270 473,620,170 Rls. 15,810 $
84 12 1394 تبريز ارمنستان 28011000 کلر 49,500 457,003,134 Rls. 15,593 $
85 12 1394 تبريز ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 161,160 455,401,000 Rls. 15,310 $
86 12 1394 تبريز ارمنستان 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,000 453,180,000 Rls. 15,000 $
87 12 1394 تبريز ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 15,000 425,550,000 Rls. 15,000 $
88 12 1394 تبريز ارمنستان 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 567 416,393,640 Rls. 13,896 $
89 12 1394 تبريز ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 5,735 375,490,725 Rls. 12,925 $
90 12 1394 تبريز ارمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,950 342,598,500 Rls. 11,850 $
91 12 1394 تبريز ارمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 3,739 325,163,437 Rls. 10,999 $
92 12 1394 تبريز ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 3,670 321,877,350 Rls. 11,010 $
93 12 1394 تبريز ارمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,160 317,306,545 Rls. 10,585 $
94 12 1394 تبريز ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,150 313,040,200 Rls. 10,450 $
95 12 1394 تبريز ارمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 26,080 309,934,192 Rls. 10,432 $
96 12 1394 تبريز ارمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 64,386 307,859,487 Rls. 10,301 $
97 12 1394 تبريز ارمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 4,023 299,539,988 Rls. 10,371 $
98 12 1394 تبريز ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,300 292,673,700 Rls. 9,900 $
99 12 1394 تبريز ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,260 290,807,088 Rls. 9,828 $
100 12 1394 تبريز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,250 254,331,000 Rls. 8,663 $
مجموع کل
473,197,350,969 ريال
مجموع کل
15,993,731 دلار