آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,877,000 197,553,524,000 Rls. 6,569,577 $
مجموع کل
197,553,524,000 ريال
مجموع کل
6,569,577 دلار
[1]