آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 131,717 34,012,714,082 Rls. 1,157,778 $
2 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 250,441 14,666,384,357 Rls. 495,747 $
3 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 56,266 8,193,719,388 Rls. 276,603 $
4 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 96,635 6,003,672,606 Rls. 200,413 $
5 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 54,804 4,357,695,001 Rls. 146,371 $
6 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 2,535,204,000 Rls. 84,000 $
7 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 8,000 1,691,872,000 Rls. 56,000 $
8 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 93 1,581,846,570 Rls. 52,781 $
9 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 6,600 1,292,752,044 Rls. 42,867 $
10 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 5,243 1,078,862,625 Rls. 35,835 $
11 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 11,825 928,636,000 Rls. 31,000 $
12 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 4,000 722,784,000 Rls. 24,000 $
13 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,138 577,974,267 Rls. 19,149 $
14 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,515 358,678,346 Rls. 12,038 $
15 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,904 306,398,310 Rls. 10,170 $
16 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 2,655 239,873,940 Rls. 7,965 $
17 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,224 167,034,982 Rls. 5,560 $
18 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 2,500 83,042,500 Rls. 2,939 $
19 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,740 41,606,016 Rls. 1,392 $
20 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 470 35,465,025 Rls. 1,175 $
21 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 462 24,219,426 Rls. 809 $
22 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 640 22,141,440 Rls. 768 $
23 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 151 21,906,183 Rls. 741 $
24 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 183 21,498,159 Rls. 733 $
25 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 113 6,553,575 Rls. 225 $
26 12 1394 تبريز امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 120 2,890,080 Rls. 96 $
مجموع کل
78,975,424,922 ريال
مجموع کل
2,667,155 دلار
[1]