آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 237,500 24,886,704,500 Rls. 831,255 $
2 12 1394 تبريز تونس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,893,860,000 Rls. 396,000 $
مجموع کل
36,780,564,500 ريال
مجموع کل
1,227,255 دلار
[1]