آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 271,450 28,522,502,750 Rls. 950,076 $
2 12 1394 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 532,570 23,040,028,300 Rls. 778,688 $
3 12 1394 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 635,351 19,951,084,768 Rls. 670,354 $
4 12 1394 تبريز روماني 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 21,000 4,769,988,300 Rls. 161,700 $
5 12 1394 تبريز روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 99,659 4,495,703,661 Rls. 149,489 $
6 12 1394 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 28,570 1,938,100,104 Rls. 65,712 $
7 12 1394 تبريز روماني 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 17,289 1,867,647,528 Rls. 62,242 $
8 12 1394 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 66,002 1,794,059,204 Rls. 59,402 $
9 12 1394 تبريز روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,991 950,686,991 Rls. 31,487 $
10 12 1394 تبريز روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 905,925,000 Rls. 30,000 $
11 12 1394 تبريز روماني 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 31,450 800,696,500 Rls. 26,733 $
12 12 1394 تبريز روماني 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 131,020 784,954,054 Rls. 26,204 $
13 12 1394 تبريز روماني 08109020 زرشك تازه 2,869 777,521,952 Rls. 25,821 $
14 12 1394 تبريز روماني 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 10,000 658,944,000 Rls. 22,001 $
15 12 1394 تبريز روماني 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 6,000 628,992,000 Rls. 21,001 $
16 12 1394 تبريز روماني 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,000 593,076,000 Rls. 19,800 $
17 12 1394 تبريز روماني 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 4,320 473,273,280 Rls. 16,416 $
18 12 1394 تبريز روماني 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,950 373,161,942 Rls. 13,184 $
19 12 1394 تبريز روماني 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,810 205,438,248 Rls. 6,858 $
20 12 1394 تبريز روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 487 177,006,900 Rls. 5,873 $
21 12 1394 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 21,830 135,204,450 Rls. 4,785 $
22 12 1394 تبريز روماني 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,455 131,508,720 Rls. 4,365 $
23 12 1394 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,318 130,158,820 Rls. 4,345 $
24 12 1394 تبريز روماني 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 109 91,950,656 Rls. 3,052 $
25 12 1394 تبريز روماني 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 361 52,031,056 Rls. 1,727 $
26 12 1394 تبريز روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 560 26,151,588 Rls. 873 $
27 12 1394 تبريز روماني 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 15,000 21,692,160 Rls. 720 $
28 12 1394 تبريز روماني 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 70 10,544,800 Rls. 350 $
29 12 1394 تبريز روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 83 7,459,044 Rls. 249 $
30 12 1394 تبريز روماني 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 16 604,240 Rls. 20 $
31 12 1394 تبريز روماني 34011110 صابون حمام و دستشويي 9 301,280 Rls. 10 $
مجموع کل
94,316,398,296 ريال
مجموع کل
3,163,536 دلار
[1]