آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 801,016 35,424,991,632 Rls. 1,201,145 $
2 12 1394 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 252,987 14,698,169,816 Rls. 505,550 $
3 12 1394 تبريز هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 101,512 10,644,683,728 Rls. 355,292 $
4 12 1394 تبريز هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 84,000 8,805,888,000 Rls. 294,010 $
5 12 1394 تبريز هلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 5,184,388,000 Rls. 176,000 $
6 12 1394 تبريز هلند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 104,975 2,684,935,346 Rls. 89,229 $
7 12 1394 تبريز هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 41,518 2,209,759,209 Rls. 74,731 $
8 12 1394 تبريز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 24,640 1,690,646,328 Rls. 56,314 $
9 12 1394 تبريز هلند 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,308,516,000 Rls. 44,000 $
10 12 1394 تبريز هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 12,025 1,049,558,520 Rls. 34,871 $
11 12 1394 تبريز هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 9,315 830,380,875 Rls. 27,945 $
12 12 1394 تبريز هلند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 15 804,555,576 Rls. 26,713 $
13 12 1394 تبريز هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 14,867 775,918,695 Rls. 25,951 $
14 12 1394 تبريز هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,686 754,321,470 Rls. 25,802 $
15 12 1394 تبريز هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 29,394 750,149,650 Rls. 24,985 $
16 12 1394 تبريز هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 11,424 689,410,752 Rls. 22,848 $
17 12 1394 تبريز هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,154 589,070,020 Rls. 19,675 $
18 12 1394 تبريز هلند 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,364 451,820,460 Rls. 14,955 $
19 12 1394 تبريز هلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,225 445,763,037 Rls. 14,787 $
20 12 1394 تبريز هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 11,333 443,748,016 Rls. 15,085 $
21 12 1394 تبريز هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,616 423,477,398 Rls. 14,054 $
22 12 1394 تبريز هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,021 400,174,332 Rls. 13,378 $
23 12 1394 تبريز هلند 08109020 زرشك تازه 4,689 363,252,342 Rls. 12,080 $
24 12 1394 تبريز هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,038 350,490,051 Rls. 11,611 $
25 12 1394 تبريز هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,566 349,679,714 Rls. 11,759 $
26 12 1394 تبريز هلند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,262 299,650,000 Rls. 10,000 $
27 12 1394 تبريز هلند 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 42,170 252,355,360 Rls. 8,404 $
28 12 1394 تبريز هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 19,840 229,747,200 Rls. 7,936 $
29 12 1394 تبريز هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 8,840 225,465,174 Rls. 7,514 $
30 12 1394 تبريز هلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,138 222,620,720 Rls. 7,448 $
31 12 1394 تبريز هلند 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 1,300 215,779,850 Rls. 7,150 $
32 12 1394 تبريز هلند 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,880 190,892,380 Rls. 6,580 $
33 12 1394 تبريز هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 163,090,800 Rls. 5,400 $
34 12 1394 تبريز هلند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 624 159,963,336 Rls. 5,304 $
35 12 1394 تبريز هلند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 275 147,578,957 Rls. 5,087 $
36 12 1394 تبريز هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,844 137,723,210 Rls. 4,565 $
37 12 1394 تبريز هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,199 112,293,458 Rls. 3,871 $
38 12 1394 تبريز هلند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 6,000 108,628,800 Rls. 3,600 $
39 12 1394 تبريز هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,588 108,290,124 Rls. 3,588 $
40 12 1394 تبريز هلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 1,008 91,200,816 Rls. 3,024 $
41 12 1394 تبريز هلند 07132010 ---لپه 1,938 90,768,770 Rls. 3,100 $
42 12 1394 تبريز هلند 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 3,415 90,634,011 Rls. 3,073 $
43 12 1394 تبريز هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,500 89,670,000 Rls. 3,000 $
44 12 1394 تبريز هلند 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 1,600 86,981,760 Rls. 2,880 $
45 12 1394 تبريز هلند 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 1,493 67,588,410 Rls. 2,240 $
46 12 1394 تبريز هلند 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 233 65,143,440 Rls. 2,160 $
47 12 1394 تبريز هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 873 63,820,005 Rls. 2,183 $
48 12 1394 تبريز هلند 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 297 52,690,176 Rls. 1,782 $
49 12 1394 تبريز هلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 581 52,106,910 Rls. 1,743 $
50 12 1394 تبريز هلند 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 75 39,454,800 Rls. 1,320 $
51 12 1394 تبريز هلند 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,457 38,957,925 Rls. 1,302 $
52 12 1394 تبريز هلند 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 446 33,670,640 Rls. 1,115 $
53 12 1394 تبريز هلند 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,823 25,973,837 Rls. 887 $
54 12 1394 تبريز هلند 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,795 25,200,570 Rls. 862 $
55 12 1394 تبريز هلند 11029090 ساير ارد غلات غير از ارد گندم يا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 540 24,428,790 Rls. 810 $
56 12 1394 تبريز هلند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 438 23,765,292 Rls. 788 $
57 12 1394 تبريز هلند 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 930 23,677,244 Rls. 791 $
58 12 1394 تبريز هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 584 22,343,522 Rls. 743 $
59 12 1394 تبريز هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 456 20,658,168 Rls. 684 $
60 12 1394 تبريز هلند 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 170 20,325,200 Rls. 680 $
61 12 1394 تبريز هلند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 534 14,948,262 Rls. 532 $
62 12 1394 تبريز هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 30 14,347,200 Rls. 480 $
63 12 1394 تبريز هلند 10039000 جو باستثناي بذر 1,136 14,103,936 Rls. 477 $
64 12 1394 تبريز هلند 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 413 13,715,400 Rls. 460 $
65 12 1394 تبريز هلند 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 820 12,956,658 Rls. 429 $
66 12 1394 تبريز هلند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 250 11,769,810 Rls. 390 $
67 12 1394 تبريز هلند 07031000 پيازوموسير 315 11,588,736 Rls. 384 $
68 12 1394 تبريز هلند 33051000 شامپوها 180 9,053,700 Rls. 300 $
69 12 1394 تبريز هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 179 8,426,358 Rls. 279 $
70 12 1394 تبريز هلند 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 90 2,716,110 Rls. 90 $
71 12 1394 تبريز هلند 11029010 آردبرنج 14 422,576 Rls. 14 $
72 12 1394 تبريز هلند 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 14 418,460 Rls. 14 $
73 12 1394 تبريز هلند 25131000 سنگ پا (pumicestone) 30 362,148 Rls. 12 $
مجموع کل
95,861,717,976 ريال
مجموع کل
3,238,245 دلار
[1]