آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,886,290 55,759,572,690 Rls. 1,885,637 $
2 12 1394 تبريز چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 157,088 9,371,619,126 Rls. 313,333 $
3 12 1394 تبريز چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,815 1,582,269,441 Rls. 53,444 $
4 12 1394 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,305 1,007,244,213 Rls. 34,059 $
5 12 1394 تبريز چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,852 753,543,648 Rls. 25,038 $
6 12 1394 تبريز چين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 14,904 337,635,015 Rls. 11,549 $
7 12 1394 تبريز چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,953 281,367,504 Rls. 9,349 $
8 12 1394 تبريز چين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,890 227,525,760 Rls. 7,560 $
9 12 1394 تبريز چين 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,376 196,316,208 Rls. 6,523 $
10 12 1394 تبريز چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 40 132,426,498 Rls. 4,386 $
11 12 1394 تبريز چين 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 4,234 94,689,400 Rls. 3,160 $
مجموع کل
69,744,209,503 ريال
مجموع کل
2,354,038 دلار
[1]