آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 46,350,991 473,779,831,725 Rls. 16,087,605 $
2 12 1394 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 6,330,825 32,764,450,908 Rls. 1,117,859 $
3 12 1394 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,435,147 30,769,837,765 Rls. 1,044,400 $
4 12 1394 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 226,648 27,012,697,738 Rls. 905,802 $
5 12 1394 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 263,760 26,010,373,653 Rls. 870,427 $
6 12 1394 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 260,960 24,514,714,621 Rls. 824,721 $
7 12 1394 تبريز گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 132,103 23,062,865,434 Rls. 770,449 $
8 12 1394 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 371,867 20,456,107,604 Rls. 687,010 $
9 12 1394 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 136,638 19,890,714,851 Rls. 664,123 $
10 12 1394 تبريز گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 147,650 14,764,396,925 Rls. 492,781 $
11 12 1394 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 282,226 14,541,324,813 Rls. 489,720 $
12 12 1394 تبريز گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 10,159,189 14,162,116,266 Rls. 484,924 $
13 12 1394 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 294,431 13,816,948,897 Rls. 469,474 $
14 12 1394 تبريز گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,021,537 13,515,811,955 Rls. 458,349 $
15 12 1394 تبريز گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 284,430 12,634,506,855 Rls. 426,465 $
16 12 1394 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 152,699 12,248,772,559 Rls. 411,229 $
17 12 1394 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 515,616 10,757,714,596 Rls. 368,759 $
18 12 1394 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 64,845 8,875,807,254 Rls. 602,664 $
19 12 1394 تبريز گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 133,263 7,345,959,012 Rls. 245,165 $
20 12 1394 تبريز گرجستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 51,700 6,946,929,000 Rls. 232,650 $
21 12 1394 تبريز گرجستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 142,077 6,725,048,990 Rls. 227,325 $
22 12 1394 تبريز گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 83,000 6,467,303,206 Rls. 215,803 $
23 12 1394 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 491,292 5,944,546,580 Rls. 199,937 $
24 12 1394 تبريز گرجستان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 12,183 5,891,340,000 Rls. 195,000 $
25 12 1394 تبريز گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 526,756 4,751,413,432 Rls. 168,264 $
26 12 1394 تبريز گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 100,332 4,539,738,797 Rls. 150,501 $
27 12 1394 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 365,987 4,444,816,480 Rls. 151,618 $
28 12 1394 تبريز گرجستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 14,679 4,141,028,124 Rls. 139,836 $
29 12 1394 تبريز گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 42,761 3,814,887,096 Rls. 212,364 $
30 12 1394 تبريز گرجستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 628,400 3,715,775,457 Rls. 126,598 $
31 12 1394 تبريز گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 61,002 3,419,991,502 Rls. 115,541 $
32 12 1394 تبريز گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 34,205 3,081,295,215 Rls. 102,620 $
33 12 1394 تبريز گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 34,582 3,002,671,912 Rls. 100,530 $
34 12 1394 تبريز گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 375,200 2,910,383,141 Rls. 97,700 $
35 12 1394 تبريز گرجستان 28011000 کلر 309,000 2,862,571,713 Rls. 97,318 $
36 12 1394 تبريز گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 31,263 2,816,623,800 Rls. 93,782 $
37 12 1394 تبريز گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 32,909 2,731,996,821 Rls. 91,149 $
38 12 1394 تبريز گرجستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 56,720 2,533,923,090 Rls. 85,080 $
39 12 1394 تبريز گرجستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 7,682 2,109,038,400 Rls. 70,560 $
40 12 1394 تبريز گرجستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,400 2,023,056,000 Rls. 67,200 $
41 12 1394 تبريز گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 75,225 1,967,239,533 Rls. 66,918 $
42 12 1394 تبريز گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 42,048 1,892,949,315 Rls. 63,071 $
43 12 1394 تبريز گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,047 1,817,961,712 Rls. 60,188 $
44 12 1394 تبريز گرجستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 245,333 1,664,675,352 Rls. 55,789 $
45 12 1394 تبريز گرجستان 40151910 دستكش خانگي 5,550 1,565,671,680 Rls. 51,840 $
46 12 1394 تبريز گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 89,241 1,436,890,304 Rls. 49,082 $
47 12 1394 تبريز گرجستان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 5,107 1,241,179,042 Rls. 41,971 $
48 12 1394 تبريز گرجستان 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,483 1,217,529,840 Rls. 41,469 $
49 12 1394 تبريز گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 139,450 1,206,238,580 Rls. 39,983 $
50 12 1394 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 54,004 1,148,353,497 Rls. 38,883 $
51 12 1394 تبريز گرجستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,109 1,108,135,665 Rls. 36,981 $
52 12 1394 تبريز گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 194,460 1,044,589,576 Rls. 35,144 $
53 12 1394 تبريز گرجستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 4,583 1,009,161,920 Rls. 34,372 $
54 12 1394 تبريز گرجستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 11,337 1,005,772,254 Rls. 33,551 $
55 12 1394 تبريز گرجستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 11,466 1,005,727,398 Rls. 34,398 $
56 12 1394 تبريز گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 32,055 957,862,945 Rls. 32,052 $
57 12 1394 تبريز گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,156 918,573,216 Rls. 30,468 $
58 12 1394 تبريز گرجستان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 30,350 914,911,250 Rls. 30,350 $
59 12 1394 تبريز گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 10,848 911,009,463 Rls. 30,888 $
60 12 1394 تبريز گرجستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 9,992 903,116,928 Rls. 29,976 $
61 12 1394 تبريز گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 1,725,812 891,312,859 Rls. 30,944 $
62 12 1394 تبريز گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 177,940 859,192,708 Rls. 28,468 $
63 12 1394 تبريز گرجستان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 24,732 775,169,616 Rls. 25,887 $
64 12 1394 تبريز گرجستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,620 774,662,160 Rls. 25,860 $
65 12 1394 تبريز گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 765,611,051 Rls. 25,369 $
66 12 1394 تبريز گرجستان 08109020 زرشك تازه 3,000 764,235,000 Rls. 27,000 $
67 12 1394 تبريز گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 9,289 740,597,885 Rls. 25,013 $
68 12 1394 تبريز گرجستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 4,015 727,015,950 Rls. 24,090 $
69 12 1394 تبريز گرجستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 46,380 712,617,584 Rls. 23,653 $
70 12 1394 تبريز گرجستان 08081000 سيب , تازه 63,600 706,688,444 Rls. 23,452 $
71 12 1394 تبريز گرجستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 8,125 705,455,550 Rls. 24,375 $
72 12 1394 تبريز گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 13,282 701,909,520 Rls. 23,907 $
73 12 1394 تبريز گرجستان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 7,793 701,438,745 Rls. 23,292 $
74 12 1394 تبريز گرجستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,926 639,306,123 Rls. 21,181 $
75 12 1394 تبريز گرجستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 10,377 638,152,668 Rls. 21,303 $
76 12 1394 تبريز گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 10,337 604,120,798 Rls. 20,674 $
77 12 1394 تبريز گرجستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 6,450 583,981,248 Rls. 19,350 $
78 12 1394 تبريز گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,000 581,755,680 Rls. 19,330 $
79 12 1394 تبريز گرجستان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 18,990 567,041,400 Rls. 18,990 $
80 12 1394 تبريز گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,200 543,258,000 Rls. 18,000 $
81 12 1394 تبريز گرجستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 4,467 535,271,676 Rls. 17,868 $
82 12 1394 تبريز گرجستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 17,626 531,952,680 Rls. 17,626 $
83 12 1394 تبريز گرجستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,018 530,366,231 Rls. 18,182 $
84 12 1394 تبريز گرجستان 70193910 پشم شيشه 7,317 527,131,378 Rls. 18,124 $
85 12 1394 تبريز گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,448 525,188,592 Rls. 17,532 $
86 12 1394 تبريز گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 63,495 513,912,530 Rls. 18,247 $
87 12 1394 تبريز گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10,080 480,468,520 Rls. 16,037 $
88 12 1394 تبريز گرجستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,090 455,759,550 Rls. 15,450 $
89 12 1394 تبريز گرجستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,100 443,694,052 Rls. 14,757 $
90 12 1394 تبريز گرجستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 3,621 433,882,704 Rls. 14,484 $
91 12 1394 تبريز گرجستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,830 431,666,928 Rls. 14,343 $
92 12 1394 تبريز گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 32,750 421,737,980 Rls. 14,040 $
93 12 1394 تبريز گرجستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,497 413,249,528 Rls. 13,742 $
94 12 1394 تبريز گرجستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 21,900 401,085,000 Rls. 13,500 $
95 12 1394 تبريز گرجستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,200 382,140,000 Rls. 13,200 $
96 12 1394 تبريز گرجستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 6,595 375,936,990 Rls. 13,158 $
97 12 1394 تبريز گرجستان 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 9,870 369,917,730 Rls. 12,831 $
98 12 1394 تبريز گرجستان 61178000 سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,کشباف ياقلاب باف , که درجاي ديگرگفته نشده 1,057 359,845,080 Rls. 12,684 $
99 12 1394 تبريز گرجستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 3,548 356,007,444 Rls. 11,886 $
100 12 1394 تبريز گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,720 343,133,535 Rls. 11,564 $
مجموع کل
933,552,752,773 ريال
مجموع کل
31,970,069 دلار