آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 113,975 651,430,983,458 Rls. 21,979,481 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,488 77,871,406,630 Rls. 2,591,880 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,170 33,379,916,000 Rls. 1,108,000 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,558,258 33,001,119,025 Rls. 1,114,911 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 474 28,638,953,290 Rls. 981,856 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 487,842 21,790,488,911 Rls. 732,064 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 17 14,853,919,252 Rls. 522,505 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 261 13,326,772,826 Rls. 452,521 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,510 13,273,920,006 Rls. 451,129 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 13,240 12,079,945,920 Rls. 402,996 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 10 10,055,358,000 Rls. 337,017 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 96 9,563,907,800 Rls. 320,805 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 223,860 8,480,881,146 Rls. 291,679 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 174,295 8,278,510,576 Rls. 283,113 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 683,003 7,158,337,849 Rls. 246,061 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 257,760 6,674,848,363 Rls. 230,391 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 287,565 5,037,887,940 Rls. 173,375 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,600 4,979,120,000 Rls. 174,070 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 143,455 4,710,515,127 Rls. 157,787 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,166 4,710,359,937 Rls. 157,196 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 21,198 4,667,375,034 Rls. 158,758 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 13,439 4,662,318,996 Rls. 157,067 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 100,230 4,510,334,908 Rls. 156,433 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 49 3,868,994,276 Rls. 133,703 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,200 3,768,488,000 Rls. 125,200 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,854 3,449,641,769 Rls. 117,121 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 30,630 3,371,087,740 Rls. 112,511 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 14,226 3,162,280,207 Rls. 107,158 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 43,205 3,084,851,593 Rls. 108,009 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 96 2,993,716,296 Rls. 104,639 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 18,518 2,734,270,197 Rls. 91,223 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 24,697 2,707,230,686 Rls. 91,650 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 1,940 2,490,010,000 Rls. 82,950 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,740 2,312,810,014 Rls. 79,146 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 5,220 2,056,028,280 Rls. 69,229 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 7,300 2,044,498,660 Rls. 68,194 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 2,273 2,033,011,281 Rls. 70,224 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 47,454 1,970,497,005 Rls. 66,435 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 39,940 1,727,685,260 Rls. 58,226 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,825 1,663,202,900 Rls. 56,475 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 3,160 1,585,975,530 Rls. 52,855 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 25,397 1,446,640,733 Rls. 48,294 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 3,400 1,383,150,300 Rls. 47,680 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 5,180 1,382,850,304 Rls. 45,828 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,402 1,294,488,100 Rls. 44,500 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,200 1,269,886,660 Rls. 42,331 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 8,360 1,255,510,270 Rls. 41,800 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,490 1,096,195,986 Rls. 36,969 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,400 1,018,436,000 Rls. 34,003 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 7,550 1,005,327,200 Rls. 33,700 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 8,342 975,588,998 Rls. 32,860 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 3,420 926,910,756 Rls. 30,781 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 990 788,318,300 Rls. 27,211 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 1,690 780,790,080 Rls. 26,040 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90041000 عينک آفتابي 5,600 767,605,000 Rls. 26,000 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 460 767,373,685 Rls. 25,609 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,232 753,200,000 Rls. 25,000 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 28,575 745,518,845 Rls. 24,865 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 66,400 733,185,000 Rls. 24,888 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 795 710,699,842 Rls. 23,545 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 1,080 685,280,180 Rls. 22,780 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,350 682,510,050 Rls. 22,950 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 4,927 650,317,680 Rls. 21,708 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 752 634,520,320 Rls. 21,056 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,699 614,598,336 Rls. 20,388 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 17,305 611,862,474 Rls. 20,766 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,546 576,898,140 Rls. 19,095 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 5,500 569,969,500 Rls. 18,926 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 13,858 553,717,633 Rls. 19,264 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,695 513,653,100 Rls. 17,035 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 2,840 486,935,290 Rls. 16,395 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 6,220 467,385,500 Rls. 15,550 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 174 439,121,396 Rls. 14,581 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,500 438,525,000 Rls. 15,000 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 70 366,551,320 Rls. 12,812 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 4,950 364,165,040 Rls. 12,171 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 1,051 349,061,273 Rls. 11,561 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 2,242 338,451,232 Rls. 11,218 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 658 332,246,930 Rls. 11,183 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 3,800 322,129,800 Rls. 11,381 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 900 319,334,400 Rls. 10,800 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 50 314,632,500 Rls. 10,500 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62021990 پالتو نيم پالتو ومانتو، باراني ، ردا شنل از ساير مواد نسجي بجز البسه محلي 370 305,609,640 Rls. 10,360 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,600 299,975,850 Rls. 10,485 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 1,240 298,814,324 Rls. 9,918 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,700 292,395,000 Rls. 10,100 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,141 262,790,037 Rls. 9,053 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 320 260,317,640 Rls. 8,690 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,300 256,407,040 Rls. 8,561 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,480 248,798,130 Rls. 8,520 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 140 242,356,660 Rls. 8,045 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,820 241,325,000 Rls. 8,000 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 150 239,179,600 Rls. 8,360 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84439920 اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 1,500 236,696,252 Rls. 8,273 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,508 234,238,491 Rls. 7,994 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,290 233,130,597 Rls. 7,903 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,930 233,020,480 Rls. 7,720 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 800 211,960,800 Rls. 7,200 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 280 211,484,000 Rls. 7,000 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 200 211,414,000 Rls. 7,000 $
مجموع کل
1,064,414,917,382 ريال
مجموع کل
35,928,246 دلار