آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,666 42,231,208,046 Rls. 1,413,436 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 44 1,932,216,000 Rls. 68,380 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,952 1,177,447,448 Rls. 39,310 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 9,340 1,103,166,160 Rls. 37,360 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 22,479 863,262,677 Rls. 29,805 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,900 838,599,600 Rls. 28,930 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 12,280 646,031,933 Rls. 22,186 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,100 325,746,000 Rls. 11,151 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 1,995 248,395,056 Rls. 8,528 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,728 187,725,820 Rls. 6,220 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08107000 خرمالوها 8,843 164,237,782 Rls. 5,483 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 04090000 عسل طبيعي 1,088 155,214,500 Rls. 5,260 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,096 147,747,924 Rls. 4,932 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 882 114,426,270 Rls. 3,969 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08081000 سيب , تازه 2,600 85,668,440 Rls. 2,860 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 807 84,665,250 Rls. 2,825 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 63,029,528 Rls. 2,104 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 95 55,934,100 Rls. 1,900 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 290 41,201,160 Rls. 1,365 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 272 39,926,690 Rls. 1,333 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 50 30,183,000 Rls. 1,000 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,607 22,085,211 Rls. 754 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 493 20,399,950 Rls. 690 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 130 9,262,175 Rls. 325 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08061000 ا نگور تازه 100 4,110,400 Rls. 140 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 90 1,647,470 Rls. 55 $
مجموع کل
50,593,538,590 ريال
مجموع کل
1,700,302 دلار
[1]