آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 40,900 52,633,906,037 Rls. 1,764,608 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 656 21,752,400,000 Rls. 720,000 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 67,723 13,088,493,050 Rls. 438,439 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 58,428 6,943,575,722 Rls. 232,538 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 57 3,251,520,400 Rls. 108,630 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,280 2,030,498,910 Rls. 68,042 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 759 1,223,246,256 Rls. 40,548 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 620 1,153,306,000 Rls. 38,500 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 667 1,020,049,701 Rls. 34,281 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,920 868,551,046 Rls. 28,776 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 762 571,744,469 Rls. 19,072 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 503,866,640 Rls. 16,820 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 10 356,954,765 Rls. 12,038 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90153000 ترا زها 125 339,552,668 Rls. 11,239 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,000 256,530,000 Rls. 8,500 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,500 224,737,500 Rls. 7,500 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,110 140,838,200 Rls. 4,700 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 54081000 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخ رشته هاي مصنوعي بسيارمقاوم, ا زريون ويسکوز. 370 111,414,400 Rls. 3,700 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,250 81,861,120 Rls. 2,720 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 465 78,767,190 Rls. 2,610 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 600 72,441,600 Rls. 2,400 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 61,406,640 Rls. 2,160 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 79 59,743,824 Rls. 1,983 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 200 38,677,905 Rls. 1,323 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 100 36,217,200 Rls. 1,200 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,100 32,382,900 Rls. 1,100 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39241010 ظروف ملامين 190 28,671,000 Rls. 950 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,600 28,614,708 Rls. 972 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 330 27,276,700 Rls. 925 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 500 22,644,750 Rls. 750 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 130 14,012,964 Rls. 476 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 210 4,766,160 Rls. 168 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 10 3,623,160 Rls. 120 $
مجموع کل
107,062,293,585 ريال
مجموع کل
3,577,788 دلار
[1]