آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,473 20,841,864,000 Rls. 698,339 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 370 8,299,410,556 Rls. 288,678 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 962 3,305,521,505 Rls. 112,546 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 120 1,537,376,000 Rls. 52,000 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 70172010 لوله ا زمايش, لام ولامل ولوله غير مدرج ازشيشه با ضريب انبساط خطي 000005/ 0 دماي صفرو300 درجه بركلوين 135 1,007,577,600 Rls. 33,350 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 35 499,225,765 Rls. 16,583 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 600 452,745,000 Rls. 15,000 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 34 452,356,940 Rls. 15,260 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90183923 دستگاه تزريق سرنگ بصورت خودكار باقابليت نصب روي كمر بيمار 40 308,317,500 Rls. 10,650 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 340 278,317,200 Rls. 9,520 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,050 260,193,420 Rls. 8,908 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4 221,523,160 Rls. 7,480 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ماست 2,550 216,394,350 Rls. 7,533 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 344 199,115,136 Rls. 6,616 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,740 158,142,672 Rls. 5,264 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 150,276,980 Rls. 5,180 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 300 149,549,400 Rls. 4,950 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 103,246,500 Rls. 3,500 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 500 91,487,500 Rls. 3,238 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,300 89,044,942 Rls. 3,116 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 265 64,481,270 Rls. 2,135 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,100 63,426,000 Rls. 2,200 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 600 54,718,080 Rls. 1,920 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,100 52,747,200 Rls. 1,760 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 450 46,054,980 Rls. 1,620 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 38,604,057 Rls. 1,279 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08109010 انار تازه 800 35,972,400 Rls. 1,200 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57021040 گليم دورو پشمي 10 19,831,534 Rls. 662 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 500 16,140,600 Rls. 540 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 135 13,496,845 Rls. 469 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 450 8,142,930 Rls. 270 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 145 6,460,935 Rls. 221 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08091000 زردآلو ,تازه 134 5,730,060 Rls. 196 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 221 3,859,020 Rls. 132 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08081000 سيب , تازه 125 3,510,625 Rls. 125 $
مجموع کل
39,054,862,661 ريال
مجموع کل
1,322,438 دلار
[1]