آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 571 25,055,793,480 Rls. 833,393 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,721 11,781,661,387 Rls. 394,129 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 6,716 5,030,684,625 Rls. 167,900 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 450 4,902,683,650 Rls. 165,839 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 28469000 ترکيبات ; غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 100 2,699,611,200 Rls. 89,700 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021040 گليم دورو پشمي 1,510 1,054,190,592 Rls. 35,197 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,069 850,935,590 Rls. 28,379 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 762 803,816,340 Rls. 27,366 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 56 752,274,432 Rls. 25,117 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,810 598,744,290 Rls. 19,830 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10 579,170,592 Rls. 19,188 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,300 544,051,200 Rls. 18,400 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 150 453,180,000 Rls. 15,000 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 860 317,383,396 Rls. 10,516 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 800 72,278,400 Rls. 2,400 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 36,325,872 Rls. 1,207 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 207 25,312,842 Rls. 858 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 3 23,062,900 Rls. 764 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 40 21,285,360 Rls. 720 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 20,968,500 Rls. 700 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 80 18,110,400 Rls. 600 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 150 16,314,480 Rls. 540 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 30 13,586,850 Rls. 450 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 800 7,037,500 Rls. 249 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,000 5,722,000 Rls. 200 $
مجموع کل
55,684,185,878 ريال
مجموع کل
1,858,641 دلار
[1]