آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 22,924,149 571,986,960,666 Rls. 19,095,701 $
مجموع کل
571,986,960,666 ريال
مجموع کل
19,095,701 دلار
[1]