آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خرم آباد ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 2,346,000 92,057,615,000 Rls. 3,049,800 $
2 12 1394 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 372,704 47,528,872,964 Rls. 1,578,815 $
3 12 1394 خرم آباد ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 1,035,000 23,430,795,750 Rls. 776,250 $
4 12 1394 خرم آباد ترکيه 41041100 كامل دانهک دانه،لايه لايه بريده نشده؛ لايهکهاى دانه دانه (Full grain، unsplit; Grain Splits) 60,927 2,920,284,180 Rls. 97,020 $
5 12 1394 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 190,088 2,041,530,465 Rls. 68,579 $
6 12 1394 خرم آباد ترکيه 41022900 ساير 17,200 1,162,778,760 Rls. 38,610 $
7 12 1394 خرم آباد ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 75,000 542,541,600 Rls. 18,000 $
8 12 1394 خرم آباد ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,435 229,081,350 Rls. 7,913 $
مجموع کل
169,913,500,069 ريال
مجموع کل
5,634,987 دلار
[1]