آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خوي آذربايجان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 203,677 33,876,462,878 Rls. 1,158,178 $
2 12 1394 خوي آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,780 3,914,780,760 Rls. 130,680 $
3 12 1394 خوي آذربايجان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,635 3,654,151,500 Rls. 129,318 $
4 12 1394 خوي آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 19,145 547,738,450 Rls. 19,145 $
5 12 1394 خوي آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 18,000 373,207,800 Rls. 12,600 $
مجموع کل
42,366,341,388 ريال
مجموع کل
1,449,921 دلار
[1]