آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 7,392,400 154,056,225,250 Rls. 5,165,022 $
2 12 1394 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 361,287 8,690,179,997 Rls. 298,984 $
3 12 1394 خوي عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 68,300 3,712,381,880 Rls. 127,715 $
4 12 1394 خوي عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 550,000 788,052,000 Rls. 26,400 $
5 12 1394 خوي عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,936 637,116,816 Rls. 21,147 $
6 12 1394 خوي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 40,778 584,770,731 Rls. 20,389 $
7 12 1394 خوي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,310 457,077,068 Rls. 15,134 $
8 12 1394 خوي عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 4,100 172,722,750 Rls. 6,136 $
مجموع کل
169,098,526,492 ريال
مجموع کل
5,680,927 دلار
[1]