آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 46,241,236 534,553,122,727 Rls. 18,121,610 $
2 12 1394 زاهدان پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 10,244,725 288,381,982,354 Rls. 10,072,956 $
3 12 1394 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 9,439,593 266,925,052,619 Rls. 9,033,990 $
4 12 1394 زاهدان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 5,210,147 235,161,411,024 Rls. 7,863,569 $
5 12 1394 زاهدان پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 4,696,101 166,361,974,278 Rls. 5,544,723 $
6 12 1394 زاهدان پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,370,465 147,181,047,324 Rls. 4,967,015 $
7 12 1394 زاهدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 13,634,832 146,167,880,723 Rls. 4,976,241 $
8 12 1394 زاهدان پاكستان 08061000 ا نگور تازه 6,359,538 144,511,747,642 Rls. 4,815,618 $
9 12 1394 زاهدان پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,628,945 138,805,921,701 Rls. 4,721,245 $
10 12 1394 زاهدان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,815,157 121,834,704,782 Rls. 4,094,127 $
11 12 1394 زاهدان پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 1,756,587 107,488,842,835 Rls. 3,592,318 $
12 12 1394 زاهدان پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 81,207,757 97,302,162,039 Rls. 3,262,919 $
13 12 1394 زاهدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 17,875,683 89,651,826,439 Rls. 2,982,848 $
14 12 1394 زاهدان پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 244,327 72,135,176,104 Rls. 2,407,680 $
15 12 1394 زاهدان پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 2,239,845 70,253,921,253 Rls. 2,373,998 $
16 12 1394 زاهدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,530,585 68,564,899,830 Rls. 2,318,557 $
17 12 1394 زاهدان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 42,500,000 61,459,976,000 Rls. 2,112,077 $
18 12 1394 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 608,459 54,933,369,306 Rls. 1,825,383 $
19 12 1394 زاهدان پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 1,437,536 50,841,699,826 Rls. 1,724,686 $
20 12 1394 زاهدان پاكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 1,369,315 44,978,032,102 Rls. 1,511,143 $
21 12 1394 زاهدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 746,752 42,442,690,145 Rls. 1,436,067 $
22 12 1394 زاهدان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 450,444 41,586,269,677 Rls. 1,391,395 $
23 12 1394 زاهدان پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 8,114,114 32,585,454,025 Rls. 1,114,322 $
24 12 1394 زاهدان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 597,408 28,569,312,372 Rls. 957,506 $
25 12 1394 زاهدان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,400,207 27,868,130,473 Rls. 940,818 $
26 12 1394 زاهدان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 268,553 24,217,319,499 Rls. 805,572 $
27 12 1394 زاهدان پاكستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 501,315 17,636,349,314 Rls. 595,535 $
28 12 1394 زاهدان پاكستان 08109010 انار تازه 723,106 17,311,213,687 Rls. 575,226 $
29 12 1394 زاهدان پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 581,565 14,860,593,827 Rls. 501,778 $
30 12 1394 زاهدان پاكستان 27132000 قيرنفت 1,019,615 13,907,448,459 Rls. 484,341 $
31 12 1394 زاهدان پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 377,608 13,531,562,905 Rls. 448,575 $
32 12 1394 زاهدان پاكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 413,170 11,740,736,866 Rls. 404,267 $
33 12 1394 زاهدان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 178,408 11,720,010,444 Rls. 392,500 $
34 12 1394 زاهدان پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 152,672 11,048,012,887 Rls. 381,491 $
35 12 1394 زاهدان پاكستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 178,016 10,653,655,994 Rls. 356,039 $
36 12 1394 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 70,932 9,419,256,001 Rls. 319,195 $
37 12 1394 زاهدان پاكستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 96,056 9,248,656,065 Rls. 317,218 $
38 12 1394 زاهدان پاكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 221,584 8,734,297,550 Rls. 309,102 $
39 12 1394 زاهدان پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 337,283 7,318,932,597 Rls. 244,419 $
40 12 1394 زاهدان پاكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 290,456 6,978,228,073 Rls. 237,304 $
41 12 1394 زاهدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 995,643 6,970,882,676 Rls. 230,986 $
42 12 1394 زاهدان پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 119,999 6,526,784,219 Rls. 230,825 $
43 12 1394 زاهدان پاكستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 105,559 6,436,713,362 Rls. 215,034 $
44 12 1394 زاهدان پاكستان 41022900 ساير 94,790 6,192,426,834 Rls. 205,326 $
45 12 1394 زاهدان پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 76,209 5,865,396,150 Rls. 197,036 $
46 12 1394 زاهدان پاكستان 08109030 عناب تازه 22,033 5,305,195,216 Rls. 176,264 $
47 12 1394 زاهدان پاكستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 163,743 5,260,924,488 Rls. 174,720 $
48 12 1394 زاهدان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,303,790 4,372,477,453 Rls. 149,557 $
49 12 1394 زاهدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 75,437 4,289,954,546 Rls. 150,874 $
50 12 1394 زاهدان پاكستان 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 49,805 4,238,903,550 Rls. 149,415 $
51 12 1394 زاهدان پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 148,232 3,995,836,416 Rls. 133,412 $
52 12 1394 زاهدان پاكستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 10,578 3,907,083,800 Rls. 133,160 $
53 12 1394 زاهدان پاكستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,972 3,877,478,590 Rls. 136,402 $
54 12 1394 زاهدان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,025 3,605,565,317 Rls. 120,092 $
55 12 1394 زاهدان پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 152,002 3,155,853,199 Rls. 106,401 $
56 12 1394 زاهدان پاكستان 08105000 کيوي، تازه 186,901 3,130,976,962 Rls. 103,679 $
57 12 1394 زاهدان پاكستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 22,801 3,088,000,080 Rls. 102,605 $
58 12 1394 زاهدان پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 60,088 2,874,380,203 Rls. 99,145 $
59 12 1394 زاهدان پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,636,018 2,399,559,066 Rls. 81,799 $
60 12 1394 زاهدان پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 24,734 2,370,987,444 Rls. 79,149 $
61 12 1394 زاهدان پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 23,956 2,308,385,920 Rls. 76,660 $
62 12 1394 زاهدان پاكستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 25,096 2,274,601,056 Rls. 75,288 $
63 12 1394 زاهدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 176,842 1,686,851,984 Rls. 56,592 $
64 12 1394 زاهدان پاكستان 33051000 شامپوها 23,437 1,655,662,401 Rls. 58,494 $
65 12 1394 زاهدان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 25,020 1,648,898,064 Rls. 55,044 $
66 12 1394 زاهدان پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,884 1,573,985,475 Rls. 52,545 $
67 12 1394 زاهدان پاكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 17,647 1,498,495,005 Rls. 52,941 $
68 12 1394 زاهدان پاكستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 127,019 1,492,507,811 Rls. 50,808 $
69 12 1394 زاهدان پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 19,910 1,312,045,108 Rls. 43,806 $
70 12 1394 زاهدان پاكستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 20,816 1,255,579,488 Rls. 41,632 $
71 12 1394 زاهدان پاكستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,921 1,128,188,760 Rls. 37,382 $
72 12 1394 زاهدان پاكستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 12,426 1,084,117,900 Rls. 36,490 $
73 12 1394 زاهدان پاكستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 13,448 761,291,280 Rls. 26,896 $
74 12 1394 زاهدان پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 16,677 749,729,520 Rls. 25,016 $
75 12 1394 زاهدان پاكستان 28301000 سولفور سديم 75,299 674,763,900 Rls. 22,590 $
76 12 1394 زاهدان پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 24,947 672,594,564 Rls. 22,452 $
77 12 1394 زاهدان پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,555 645,554,004 Rls. 21,388 $
78 12 1394 زاهدان پاكستان 07031000 پيازوموسير 51,539 617,640,520 Rls. 20,617 $
79 12 1394 زاهدان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 12,963 544,831,857 Rls. 18,076 $
80 12 1394 زاهدان پاكستان 25070010 کائولن 419,851 527,734,884 Rls. 17,634 $
81 12 1394 زاهدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,102 521,932,920 Rls. 17,294 $
82 12 1394 زاهدان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 57,255 514,571,389 Rls. 17,177 $
83 12 1394 زاهدان پاكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,429 507,709,520 Rls. 17,896 $
84 12 1394 زاهدان پاكستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,719 277,381,680 Rls. 9,488 $
85 12 1394 زاهدان پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,072 180,005,604 Rls. 6,009 $
86 12 1394 زاهدان پاكستان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 3,989 144,486,021 Rls. 4,787 $
87 12 1394 زاهدان پاكستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 25,578 127,657,280 Rls. 4,348 $
88 12 1394 زاهدان پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 641 76,250,796 Rls. 2,564 $
89 12 1394 زاهدان پاكستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 566 50,863,590 Rls. 1,698 $
90 12 1394 زاهدان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 573 34,329,576 Rls. 1,146 $
مجموع کل
3,383,286,909,216 ريال
مجموع کل
114,406,013 دلار
[1]