آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 435,500 150,875,060,000 Rls. 5,040,000 $
مجموع کل
150,875,060,000 ريال
مجموع کل
5,040,000 دلار
[1]