آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 42,594,703 2,510,704,267,099 Rls. 84,755,536 $
2 12 1394 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 959,795 160,513,351,296 Rls. 5,447,731 $
3 12 1394 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,755,390 93,259,936,298 Rls. 3,118,536 $
4 12 1394 زنجان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 956,375 42,253,748,063 Rls. 1,433,950 $
5 12 1394 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 754,002 28,934,594,823 Rls. 979,827 $
6 12 1394 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 163,123 25,828,531,095 Rls. 896,562 $
7 12 1394 زنجان ترکيه 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 30,508 20,041,643,840 Rls. 665,570 $
8 12 1394 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 350,356 16,720,403,340 Rls. 568,179 $
9 12 1394 زنجان ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240,000 15,598,176,000 Rls. 527,925 $
10 12 1394 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 107,891 8,833,421,674 Rls. 303,374 $
11 12 1394 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 690,532 7,708,898,628 Rls. 263,409 $
12 12 1394 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 192,210 6,729,079,923 Rls. 226,103 $
13 12 1394 زنجان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 86,024 5,375,655,488 Rls. 188,805 $
14 12 1394 زنجان ترکيه 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 147,355 5,034,620,251 Rls. 172,031 $
15 12 1394 زنجان ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 96,324 4,599,402,176 Rls. 152,288 $
16 12 1394 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 107,001 4,284,459,476 Rls. 144,452 $
17 12 1394 زنجان ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,800 3,965,623,200 Rls. 139,300 $
18 12 1394 زنجان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,697,867,303 Rls. 56,639 $
19 12 1394 زنجان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 142,734 1,670,981,707 Rls. 55,728 $
20 12 1394 زنجان ترکيه 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,329,328,000 Rls. 44,000 $
21 12 1394 زنجان ترکيه 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 16,114 1,306,176,522 Rls. 45,118 $
22 12 1394 زنجان ترکيه 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 39,033 1,245,862,284 Rls. 43,716 $
23 12 1394 زنجان ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 19,000 1,222,023,000 Rls. 41,800 $
24 12 1394 زنجان ترکيه 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 4,032 761,192,196 Rls. 25,804 $
25 12 1394 زنجان ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 526,680,000 Rls. 17,500 $
26 12 1394 زنجان ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 337 429,513,565 Rls. 14,232 $
27 12 1394 زنجان ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,855 344,418,592 Rls. 11,872 $
28 12 1394 زنجان ترکيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,165 204,686,720 Rls. 6,832 $
29 12 1394 زنجان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,962 173,169,855 Rls. 5,781 $
30 12 1394 زنجان ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 22,000 131,780,000 Rls. 4,400 $
31 12 1394 زنجان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 25,260 83,224,627 Rls. 2,779 $
32 12 1394 زنجان ترکيه 25081000 بنتونيت 21,580 54,541,070 Rls. 1,938 $
33 12 1394 زنجان ترکيه 08109020 زرشك تازه 175 47,401,200 Rls. 1,575 $
34 12 1394 زنجان ترکيه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 100 11,737,440 Rls. 390 $
35 12 1394 زنجان ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 19,952 3,018,300 Rls. 100 $
36 12 1394 زنجان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20 2,097,900 Rls. 70 $
مجموع کل
2,971,631,512,950 ريال
مجموع کل
100,363,852 دلار
[1]