آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 1,869,611 248,336,394,903 Rls. 8,293,094 $
2 12 1394 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 726,782 64,150,654,737 Rls. 2,178,056 $
3 12 1394 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 1,716,645 60,836,509,293 Rls. 2,048,925 $
4 12 1394 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 504,291 53,712,401,175 Rls. 1,802,475 $
5 12 1394 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 954,438 47,609,448,265 Rls. 1,613,187 $
6 12 1394 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 236,599 42,117,033,504 Rls. 1,406,869 $
7 12 1394 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,055,547 41,499,005,968 Rls. 1,415,763 $
8 12 1394 زنجان عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 182,503 38,691,773,901 Rls. 1,366,861 $
9 12 1394 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 249,940 38,689,575,000 Rls. 1,305,000 $
10 12 1394 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 13,849,668 36,929,042,413 Rls. 1,246,221 $
11 12 1394 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 160,071 14,362,162,932 Rls. 480,226 $
12 12 1394 زنجان عراق 04031090 ماست 300,891 10,621,647,340 Rls. 358,190 $
13 12 1394 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 309,310 9,846,478,384 Rls. 329,695 $
14 12 1394 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 98,612 8,742,823,297 Rls. 295,838 $
15 12 1394 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 96,660 5,791,959,360 Rls. 193,320 $
16 12 1394 زنجان عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 31,236 5,411,256,921 Rls. 180,646 $
17 12 1394 زنجان عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 108,000 4,533,219,504 Rls. 159,084 $
18 12 1394 زنجان عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 113,693 4,437,907,399 Rls. 147,801 $
19 12 1394 زنجان عراق 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 139,194 4,371,298,764 Rls. 154,133 $
20 12 1394 زنجان عراق 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 270,166 4,083,175,407 Rls. 135,237 $
21 12 1394 زنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 75,220 2,529,072,000 Rls. 87,360 $
22 12 1394 زنجان عراق 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 15,912 2,265,102,000 Rls. 78,000 $
23 12 1394 زنجان عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 43,200 1,659,298,608 Rls. 57,024 $
24 12 1394 زنجان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,327,937 1,555,243,263 Rls. 51,598 $
25 12 1394 زنجان عراق 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 45,000 1,223,181,000 Rls. 40,500 $
26 12 1394 زنجان عراق 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 11,923 1,053,241,173 Rls. 35,766 $
27 12 1394 زنجان عراق 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 34,200 902,809,800 Rls. 30,780 $
28 12 1394 زنجان عراق 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 6,120 898,800,000 Rls. 30,000 $
29 12 1394 زنجان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,680 674,444,160 Rls. 23,040 $
30 12 1394 زنجان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 11,129 671,829,435 Rls. 22,258 $
31 12 1394 زنجان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 18,917 663,106,350 Rls. 22,664 $
32 12 1394 زنجان عراق 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 22,000 597,999,600 Rls. 19,800 $
33 12 1394 زنجان عراق 79012000 الياژهاي روي 9,970 541,664,118 Rls. 17,946 $
34 12 1394 زنجان عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 11,080 476,196,472 Rls. 15,896 $
35 12 1394 زنجان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,562 439,313,565 Rls. 14,555 $
36 12 1394 زنجان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,550 331,617,960 Rls. 10,980 $
37 12 1394 زنجان عراق 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 2,210 302,120,000 Rls. 10,000 $
38 12 1394 زنجان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 21,345 159,340,425 Rls. 5,336 $
39 12 1394 زنجان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,920 114,525,984 Rls. 3,792 $
40 12 1394 زنجان عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,992 81,661,325 Rls. 2,842 $
41 12 1394 زنجان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 8,000 81,115,432 Rls. 2,708 $
42 12 1394 زنجان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 15,600 70,630,560 Rls. 2,340 $
43 12 1394 زنجان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,155 62,789,958 Rls. 2,079 $
44 12 1394 زنجان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 713 62,257,140 Rls. 2,068 $
45 12 1394 زنجان عراق 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 5,680 32,478,585 Rls. 1,145 $
46 12 1394 زنجان عراق 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 318 16,735,744 Rls. 572 $
47 12 1394 زنجان عراق 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 120 4,719,840 Rls. 160 $
مجموع کل
762,245,062,962 ريال
مجموع کل
25,701,831 دلار
[1]