آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 753,408 38,350,305,002 Rls. 1,288,063 $
مجموع کل
38,350,305,002 ريال
مجموع کل
1,288,063 دلار
[1]