آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 935,000 41,526,391,500 Rls. 1,402,500 $
2 12 1394 زنجان هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 97,500 4,417,042,500 Rls. 146,250 $
3 12 1394 زنجان هلند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 78,480 3,275,978,916 Rls. 109,872 $
4 12 1394 زنجان هلند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 14,770 182,534,688 Rls. 6,048 $
مجموع کل
49,401,947,604 ريال
مجموع کل
1,664,670 دلار
[1]