آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,106,000 65,544,132,000 Rls. 2,211,237 $
2 12 1394 ساوه سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 26,440 2,246,508,600 Rls. 79,225 $
3 12 1394 ساوه سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 16,545 2,203,297,650 Rls. 76,107 $
4 12 1394 ساوه سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,025 713,502,750 Rls. 24,067 $
مجموع کل
70,707,441,000 ريال
مجموع کل
2,390,636 دلار
[1]