آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 197,419,864 281,769,271,021 Rls. 9,555,138 $
2 12 1394 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 431,038 174,232,095,409 Rls. 5,895,188 $
3 12 1394 سرخس تركمنستان 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 3,942,372 161,785,135,953 Rls. 5,419,133 $
4 12 1394 سرخس تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,022,675 90,299,090,667 Rls. 3,067,072 $
5 12 1394 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,378,946 50,017,144,004 Rls. 1,673,697 $
6 12 1394 سرخس تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,431,392 38,582,587,918 Rls. 1,303,075 $
7 12 1394 سرخس تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 572,872 30,916,330,471 Rls. 1,035,628 $
8 12 1394 سرخس تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,813,210 28,937,939,378 Rls. 987,952 $
9 12 1394 سرخس تركمنستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 509,405 25,318,943,854 Rls. 866,200 $
10 12 1394 سرخس تركمنستان 07031000 پيازوموسير 2,043,534 23,282,486,916 Rls. 816,203 $
11 12 1394 سرخس تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 279,778 16,292,282,662 Rls. 557,735 $
12 12 1394 سرخس تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,607,220 15,943,479,044 Rls. 546,322 $
13 12 1394 سرخس تركمنستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 22,433 14,892,597,868 Rls. 499,962 $
14 12 1394 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 21,673,891 14,412,273,942 Rls. 483,381 $
15 12 1394 سرخس تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,666,467 10,237,930,828 Rls. 343,388 $
16 12 1394 سرخس تركمنستان 01023900 سايربوفالو بجز مولد نژاد خالص 56,500 9,004,699,800 Rls. 305,121 $
17 12 1394 سرخس تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 160,493 8,934,825,075 Rls. 304,709 $
18 12 1394 سرخس تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 405,662 8,269,254,940 Rls. 279,633 $
19 12 1394 سرخس تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 94,614 6,150,073,093 Rls. 213,645 $
20 12 1394 سرخس تركمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 687,260 6,097,459,731 Rls. 206,345 $
21 12 1394 سرخس تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 67,601 6,010,072,305 Rls. 202,891 $
22 12 1394 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,036,628 5,283,355,885 Rls. 176,282 $
23 12 1394 سرخس تركمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 98,365 5,142,247,190 Rls. 180,653 $
24 12 1394 سرخس تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 54,419 4,981,258,596 Rls. 165,357 $
25 12 1394 منطقه ويژه سرخس تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,657,161 4,883,708,970 Rls. 163,000 $
26 12 1394 سرخس تركمنستان 08081000 سيب , تازه 345,301 4,152,845,314 Rls. 140,435 $
27 12 1394 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 207,438 4,000,393,190 Rls. 135,106 $
28 12 1394 سرخس تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 21,386 3,958,212,000 Rls. 136,000 $
29 12 1394 سرخس تركمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 87,054 3,945,113,172 Rls. 130,581 $
30 12 1394 سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 4,772,450 3,912,723,248 Rls. 131,809 $
31 12 1394 سرخس تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 22,988 2,913,196,200 Rls. 103,258 $
32 12 1394 سرخس تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 144,640 2,787,941,338 Rls. 94,016 $
33 12 1394 سرخس تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 223,836 2,745,459,180 Rls. 92,057 $
34 12 1394 سرخس تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 36,907 2,520,418,776 Rls. 85,198 $
35 12 1394 سرخس تركمنستان 08109010 انار تازه 96,909 2,382,673,561 Rls. 79,466 $
36 12 1394 سرخس تركمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 23,759 2,375,894,439 Rls. 79,386 $
37 12 1394 سرخس تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 36,693 2,362,002,238 Rls. 80,950 $
38 12 1394 سرخس تركمنستان 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 54,504 2,235,029,037 Rls. 75,473 $
39 12 1394 سرخس تركمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 413,796 2,132,095,490 Rls. 71,032 $
40 12 1394 سرخس تركمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 26,914 1,959,731,908 Rls. 65,242 $
41 12 1394 سرخس تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 42,810 1,939,421,430 Rls. 64,215 $
42 12 1394 سرخس تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 244,153 1,778,774,837 Rls. 59,383 $
43 12 1394 سرخس تركمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 42,961 1,731,790,420 Rls. 57,997 $
44 12 1394 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 113,646 1,529,340,596 Rls. 51,139 $
45 12 1394 سرخس تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,482,800 1,343,728,188 Rls. 44,484 $
46 12 1394 سرخس تركمنستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 71,030 1,276,606,980 Rls. 42,619 $
47 12 1394 سرخس تركمنستان 70193910 پشم شيشه 35,400 1,268,959,320 Rls. 42,478 $
48 12 1394 سرخس تركمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 70,671 1,211,661,875 Rls. 42,403 $
49 12 1394 سرخس تركمنستان 27101950 روغن صنعتي 66,557 1,155,654,109 Rls. 38,465 $
50 12 1394 سرخس تركمنستان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 741,400 1,119,254,510 Rls. 37,059 $
51 12 1394 سرخس تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 10,260 967,485,390 Rls. 32,185 $
52 12 1394 سرخس تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 17,753 958,503,644 Rls. 31,868 $
53 12 1394 سرخس تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,016 937,824,305 Rls. 32,655 $
54 12 1394 سرخس تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 110,120 930,791,055 Rls. 31,485 $
55 12 1394 سرخس تركمنستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,691 883,724,720 Rls. 29,528 $
56 12 1394 سرخس تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,810 869,398,650 Rls. 30,645 $
57 12 1394 سرخس تركمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 24,640 836,922,240 Rls. 29,568 $
58 12 1394 سرخس تركمنستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 7,814 770,409,981 Rls. 26,114 $
59 12 1394 سرخس تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 7,690 719,610,212 Rls. 25,534 $
60 12 1394 سرخس تركمنستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 23,692 659,855,195 Rls. 22,793 $
61 12 1394 سرخس تركمنستان 69109900 ساير 67,960 611,028,360 Rls. 20,388 $
62 12 1394 سرخس تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,122 610,342,824 Rls. 20,202 $
63 12 1394 سرخس تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 46,074 577,331,103 Rls. 19,195 $
64 12 1394 سرخس تركمنستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 6,650 540,732,780 Rls. 17,955 $
65 12 1394 سرخس تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,873 455,135,769 Rls. 15,802 $
66 12 1394 سرخس تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 23,820 359,491,440 Rls. 11,906 $
67 12 1394 سرخس تركمنستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,040 314,025,750 Rls. 10,485 $
68 12 1394 سرخس تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 22,056 303,731,721 Rls. 10,063 $
69 12 1394 سرخس تركمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 15,700 271,551,636 Rls. 9,004 $
70 12 1394 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 330,000 266,389,200 Rls. 9,240 $
71 12 1394 سرخس تركمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 2,205 232,545,670 Rls. 7,718 $
72 12 1394 سرخس تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 1,380 228,496,950 Rls. 7,590 $
73 12 1394 سرخس تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 65,000 225,502,368 Rls. 7,464 $
74 12 1394 سرخس تركمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,190 218,315,405 Rls. 7,665 $
75 12 1394 سرخس تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,120 180,365,912 Rls. 6,056 $
76 12 1394 سرخس تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 14,185 179,207,552 Rls. 5,956 $
77 12 1394 سرخس تركمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,390 166,154,800 Rls. 5,560 $
78 12 1394 سرخس تركمنستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 300 153,484,296 Rls. 5,124 $
79 12 1394 سرخس تركمنستان 27101920 گريس 13,346 149,769,623 Rls. 5,071 $
80 12 1394 سرخس تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,320 145,215,571 Rls. 4,986 $
81 12 1394 سرخس تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,700 127,296,000 Rls. 4,250 $
82 12 1394 سرخس تركمنستان 54082100 پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 800 123,860,000 Rls. 4,400 $
83 12 1394 سرخس تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,016 121,966,350 Rls. 4,213 $
84 12 1394 سرخس تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 2,937 118,536,576 Rls. 3,936 $
85 12 1394 سرخس تركمنستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 1,120 117,447,015 Rls. 3,920 $
86 12 1394 سرخس تركمنستان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 609 98,326,640 Rls. 3,349 $
87 12 1394 سرخس تركمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 516 93,239,136 Rls. 3,096 $
88 12 1394 سرخس تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,008 91,276,416 Rls. 3,024 $
89 12 1394 سرخس تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 800 71,944,800 Rls. 2,400 $
90 12 1394 سرخس تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 549 47,680,650 Rls. 1,647 $
91 12 1394 سرخس تركمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 7,525 46,869,215 Rls. 1,656 $
92 12 1394 سرخس تركمنستان 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 840 43,456,500 Rls. 1,450 $
93 12 1394 سرخس تركمنستان 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان ، غير مخملي باف ، آماده مصرف 320 38,548,480 Rls. 1,280 $
94 12 1394 سرخس تركمنستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,900 31,974,387 Rls. 1,059 $
95 12 1394 سرخس تركمنستان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 1,636 30,371,328 Rls. 1,014 $
96 12 1394 سرخس تركمنستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 536 23,561,550 Rls. 837 $
97 12 1394 سرخس تركمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 312 10,782,420 Rls. 374 $
98 12 1394 سرخس تركمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 150 10,016,700 Rls. 346 $
99 12 1394 سرخس تركمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 360 4,336,128 Rls. 144 $
مجموع کل
1,116,390,301,289 ريال
مجموع کل
37,770,160 دلار
[1]